Kransskimmel i vinterraps

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Tjek marken for evt. angreb, så sædskiftet i givet fald kan justeres.

Fra VKST har vi modtaget nedenstående billeder af angreb af kransskimmel (Verticillium longisporum), som var ret udbredt i en vinterrapsmark. Se billede 1-4.

Kransskimmel er en sædskiftesygdom, som kan overleve op til ca. 10 år i jorden. Kontroller derfor markerne for evt. angreb, så sædskiftet i givet fald kan justeres. Planterne nødmodner ensidigt, da svampen angriber via jorden og op i ledningsstrengene. Det er dog oftest lettere at se angrebene i stubben efter høst, hvor det er lettere at finde de talrige små hvilelegemer på stænglerne. Hvilelegemerne er især tydelige, når overhuden af stænglerne rives af. Se nærmere i Tjek vinterrapsstubben for angreb af kransskimmel nu.


Billede 1. Kransskimmel i vinterraps fotograferet 5. juli 2018
af Irene Skovby Rasmussen, VKST. Den ensidige visning er karakteristisk.


Billede 2. Kransskimmel i vinterraps fotograferet 5. juli 2018
af Irene Skovby Rasmussen, VKST.


Billede 3. Kransskimmel i vinterraps fotograferet 5. juli 2018
af Irene Skovby Rasmussen, VKST. Her ses de talrige små hvilelegemer.
Svampens hvilelegemer kan overleve i op til ca. 10 år i jorden.


Billede 4. Kransskimmel i vinterraps fotograferet 5. juli 2018
af Irene Skovby Rasmussen, VKST.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.