Knækkefodsyge i vintersæd

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

En effektiv bekæmpelse er ikke muligt med de til rådighed værende midler.

Det er relativt sjældent nødvendigt at bekæmpe knækkefodsyge i vintersæd, men markerne skal kontrolleres for evt. angreb. Tidlig såning, milde vintre samt fugtige forår fremmer angreb af knækkefodsyge.

Bekæmpelsestærsklen for knækkefodsyge i hvede og triticale er høj, over 35 pct. planter med angrebne hovedskud. Før et angreb tælles med, skal det have bredt sig til 2. yderste skedeblad. Gullige misfarvninger skal derfor kunne ses, når det yderste skedeblad fjernes. I praksis kan det være svært at vurdere angrebsgraden nøjagtigt, men det kan godt vurderes, om der er svage eller kraftige angreb.

Kraftige angreb af knækkefodsyge kan resultere i nødmodning og lejesæd.

Knækkefodsyge kan overleve op til tre år på planterester af korn. Angreb ses derfor i marker med vintersædsdyrkning inden for de sidste to år.


Billede 1. Knækkefodsyge i hvede i foråret. Til højre ses en uangreben plante.

   
Billede 2. Angreb af knækkefodsyge på hvede. Til venstre ses angreb på yderste bladskede. Til højre er yderste bladskede fjernet, og her ses også angreb på 2. yderste skedeblad. Planten tæller derfor med som en angreben plante. Billede 3
. Efterhånden bliver symptomerne på angreb af knækkefodsyge mere tydelige og ligner et øje.


Billede 4. Angreb af knækkefodsyge i juli. Bemærk de små sorte prikker (stroma) som tit ses, når bladskeden fjernes.

Resistensforskelle mellem sorter

Der findes et resistensgen (kaldet Pch1 ) mod knækkefodsyge, som kan påvises via en DNA markør. Sejet Planteforædling oplyser, at Benchmark og KWS Niels indeholder dette gen. På den tyske sortsliste er Benchmarks modtagelighed for knækkefodsyge angivet med karakteren 4 på en 1-9 skala, hvor 9 betyder meget modtagelig. Der er ingen data for KWS Nils på den tyske sortsliste. Nordic Seed oplyser, at kun Ohio indeholder resistensgenet af deres pt. markedsførte sorter. På den tyske sortsliste er Ohios modtage-lighed for knækkefodsyge angivet med karakteren 3. De mest modtagelige sorter på den tyske sortsliste har fået karakteren 5 eller 6. På listen findes kun data for få at de i Danmark dyrkede sorter, men Sheriff er med på listen og har fået karakteren 5.
Sorternes modtagelighed bliver i Tyskland undersøgt via bedømmelser af angreb på lokaliteter med meget smitstof.

Rug

Bekæmpelsestærsklen for knækkefodsyge i rug er over 5-10 pct. planter med angrebne hovedskud. I rug kan symptomerne dog være vanskelige at erkende. Man bør derfor i høj grad skele til dyrkningsteknik. Bekæmp derfor kun knækkefodsyge undtagelsesvis, hvor der er et anstrengt kornsædskifte, sået tidligt og en meget kraftig plantebestand.

Vinterbyg

I vinterbyg er bekæmpelse af knækkefodsyge ikke rentabel. Stråbasis i vinterbyg er ofte misfarvet af forskellige svampe som skoldplet, trådkølle, fusarium mv.

Bekæmpelse

Bekæmpelse af knækkefodsyge skal ske senest i vækststadium 32 (2. knæ udviklet). Følgende midler har nogen effekt mod knækkefodsyge: Bell, Ceando, Flexity, Proline og Proline Xpert. I løsningsforslagene nedenfor er angivet omkring 1/3 dosis af midlerne. For Ceando og Proline Xpert indeholder de angivne doser 1/3 dosis af middeldelen, der har effekt mod knækkefodsyge. Ved særligt kraftige angreb kan dosis øges til ½ dosis. Der opnås kun moderat effekt med alle løsninger selv ved brug af høje doser. Se forsøg med bekæmpelse af knækkefodsyge i Plantenyt nr. 2169.

Der vælges middel efter pris og efter, hvilke svampesygdomme der samtidig ønskes bekæmpet. Af de nævnte midler har Proline og Proline Xpert bedst effekt mod meldug og hvedebladplet. Mod rust har Bell og Ceando bedst effekt. Mod Septoria har Bell, Ceando, Proline og Proline Xpert bedst effekt.

Se forslag til bekæmpelse af knækkefodsyge i:

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.