Husk, at det hverken er tilladt at udbringe handelsgødning, husdyrgødning eller affald på frossen jord!

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Her omkring den 1. marts er det normalt at udbringe handelsgødning til bl.a. vintersæd. I år er det imidlertid ikke lovligt, fordi jorden er frossen og i nogle tilfælde også snedækket.

Forbuddet for udbringning af gødning er ens for husdyrgødning, handelsgødning og affald.

Om få dage melder kalenderen forår, dagene længes, lærken synger snart og normalt er det ved at være tid til at udbringe både husdyrgødning og den første handelsgødning. Imidlertid har vi lige nu en usædvanlig vejrsituation, som sender iskold luft ind over Danmark fra øst (i meteorologien kaldet vortex split, som beskrevet på TV2 Vejr). Ifølge DMI’s vejrudsigt vil der formentlig være dagsfrost frem til omkring den 5. marts, mens nattefrosten fortsætter et stykke tid derefter. Det betyder, at jorden formentlig vil være frossen og måske snedækket i mindst 10-14 dage endnu.

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen er det ikke tilladt hverken at udbringe husdyrgødning, affald eller handelsgødning under disse forhold. Jorden skal være optøet i mindst 15 cm dybde i løbet af dagen, før det er tilladt. Det betyder dog, at det er tilladt at udbringe gødning på f.eks. en nattefrossen jordskorpe, hvis jorden tør op senere på dagen.

I Miljøstyrelsens vejledning til husdyrgødningsbekendtgørelsen er det angivet med eksempler, hvornår det er tilladt, og hvornår det ikke er tilladt at udbringe gødning.

Snedække er defineret som et lag sne på mindst ½ cm på mindst 90 pct. af arealet. Et lille drys sne eller rim defineres således ikke som snedække.

Husk, at afgrøderne ikke har noget gødningsbehov, før væksten begynder. Så man kommer ikke for sent ud med gødningen, så længe der er frost. Husk også, at der gå nogle dage fra jorden er optøet, til den reelt er farbar uden risiko for voldsom spordannelse. Så vent med gødskningen til jorden er ordentlig farbar. Indtil da har gyllen det bedst i tanken og handelsgødningen det bedst i sækken.

Fototekst: Reglerne for udbringning af handelsgødning på snedækket eller frossen jord er de samme
som for husdyrgødning og affald. Det er forbudt, såfremt der er mere end ½ cm sne eller såfremt
jorden ikke tør op i mindst 15 cm dybde i løbet af dagen. På billedet er der ca. ½ cm sne, så i dette
tilfælde er snedækket ikke en hindring for udbringning. Foto: Torkild Birkmose, SEGES.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.