Gammauglelarver i hestebønner

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Der er set angreb i 3 hestebønnemarker i forskellige landsdele.

Der er de seneste dage meldt om gnav fra gammauglelarver i en hestebønnemark på Bornholm, ved Åbenrå samt ved Otterup på Fyn. Hold derfor øje med evt. angreb. Se fotos fra Bornholm nedenfor. I pletter af marken var der ingen blade tilbage på hestebønnerne i marken på Bornholm. Gammauglelarver angriber mange forskellige plantearter bl.a. roer, ligesom der tidligere i år også er set angreb i flere majsmarker. Se også Gammauglelarver i majs.

Larven bevæger sig ”måleragtigt”, da den kun har 3 sæt gangvorter bagerst på kroppen. Larven forpupper sig senere i et netagtigt spind på bladundersiderne. Der kan under varme forhold være 2 generationer pr. år.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel. Det må derfor vurderes, om angrebet vil udvikle sig til voldsomme angreb eller om der kun er tale om relativ få larver. Til bekæmpelse i hestebønner kan anvendes 0,25 kg/ha Karate, der må anvendes mod bladlus indtil vækststadie 71 (10 procent bælge i fuld størrelse). Karate er også godkendt mod uglelarver i roer. Firmaet har ingen data på effekten af 0,2 l/ha Mavrik Vita, men vurderer at der er ”væsentlig” effekt. Mavrik Vita må anvendes til vækststadium 79 (90 procent bælge i fuld størrelse). Karate må i hestebønner anvendes op til 3 gange pr. vækstsæson og Mavrik Vita op til 2 gange pr. vækstsæson.


Billede 1. Gammauglelarve i hestebønne fotograferet 25. juni 2018 af Ole Harrild, Bornholms Landbrug.

Billede 2. Gammauglelarver i hestebønne fotograferet 25. juni 2018 af Ole Harrild, Bornholms Landbrug.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.