Fugtmodel for majsøjeplet i Crop manager

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Antal risikoperioder kan nu følges. Det er ikke fastlagt, hvor mange perioder der udløser en bekæmpelse.

I majsmarkerne i Crop Manager kan antal sammenhængende timer med over 85 procent relativ luftfugtighed nu følges. Antal timer med bladfugt kan bruges til støtte ved beslutning om evt. svampebekæmpelse i majs.

Sådan finder du modellen for majsøjeplet:

Grafen viser antal sammenhængende timer med bladfugt. Er der mindst 36 sammenhængende timer, anses det som en risikoperiode.

En tysk doktorafhandling viste, at angreb af majsøjeplet især udviklede sig, hvis der var mange perioder med minimum 36 sammenhængende timer med over 85 procent relativ luftfugtighed. Det er dog ikke fastlagt, hvormange perioder der udløser en bekæmpelse. Se nærmere i Tysk doktorafhandling om majsøjeplet og majsbladplet.

Svampesygdomme i majs anbefales bekæmpet efter følgende retningslinier:

Modellen er testet i relativ få landsforsøg, og det er usikkert, hvormange perioder med mindst 36 sammenhængende timer med bladfugt, der skal til for at udløse en sprøjtning.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at nedbørsdata og data for den relative luftfugtighed kan variere over korte afstande. Data trækkes i dag dog fra DMI´s vejrstationer i 10 x 10 km grid. På sigt er det ønskeligt, at vejrdata måles tættere på markerne.

Se også Svampebekæmpelse i majs.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.