Forebyg skadedyr i kornlageret

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Rengør kornlageret grundigt nu hvor beholdningerne er små, og før den nye høst tages ind.

Kornsnudebiller og andre skadedyr kan gøre skade på det lagrede korn i kornsiloer og andre lagerrum. For at forebygge angreb skal kornlageret derfor rengøres grundigt nu, hvor beholdningerne er små, og før den nye høst tages ind. Alt gammelt korn og melstøv fjernes fra både silo og lagerrum og fra de tilhørende transport- og indtagningsfaciliteter. Det er vigtigt at foretage en god rengøring med kost og støvsuger før en eventuel kemisk bekæmpelse.

Kemisk bekæmpelse i tomme kornlagre

K-Obiol EC 25 og Talisma EC er godkendt til bekæmpelse af kornskadedyr i tomme kornlagre. Midlerne udbringes med rygsprøjte. Talisma EC er også godkendt til brug i lagret korn.

Der anvendes følgende doser af K-Obiol EC 25:

For at få maksimal effekt skal behandlingen ske på rengjorte overflader. Midlets virkningstid er 6-16 uger afhængig af overfladens beskaffenhed, længst på glatte overflader og kortest på porøse overflader og beton. Mod rismelbillen, som er langt mindre udbredt end kornsnudebiller, er virkningstiden 4 uger.

Midlet må maksimalt anvendes 1 gang pr. år.

K-Obiol EC 25 koster omkring 800-900 kr. pr. l inkl. afgift ekskl. moms.

Der anvendes følgende doser af Talisma EC:

For at få maksimal effekt skal behandlingen ske på rengjorte overflader. Midlets virkningstid er op til 18 uger.

Midlet må maksimalt anvendes 1 gang pr. år.

Talisma EC koster 490 kr. pr. l inkl. afgift ekskl. moms. Produktet sælges af Pelsis (tidligere Tanaco Danmark A/S), tlf. 7514 4800 og sælges i 1 liters beholdere.

Derudover er AquaPy (naturligt pyrethrum fra Chrysanthemum) godkendt til skadedyrsbekæmpelse i tomme kornlagre.

AquaPy er godkendt til bekæmpelse af den voksne kornsnudebille og andre kravlende insekter i tomme kornlagre. Midlet virker kun få timer, og insekterne skal derfor rammes direkte.

Doseringen for AquaPy er:

Behandling udføres to gange med omkring en times mellemrum. Første behandling har også til formål at aktivere billerne.

Kemisk bekæmpelse i lagret korn

Til brug i lagret korn kan anvendes K-Obiol ULV 6, Talisma EC og Talisma UL. Talisma UL er dog udgået af handelen.

K-Obiol ULV 6 er en såkaldt klar til brug formulering, så der skal ikke tilsættes vand. Midlet udbringes/påføres kornet med specielt ULV udstyr. ULV dysen placeres således, at kornet falder igennem ULV tågen, alternativer er en placering over transportbåndet eller i kornsneglen. Det er afgørende, at dysen placeres, hvor der er et konstant flow af korn.

Bayer har udviklet et speciel udstyr til formålet, som forhandles af Nomus. Prisen er 12.000 til 30.000 kr. afhængig af placering og ønsket kapacitet. Der er også mulighed for at leje udstyret.

Talisma EC udbringes med almindelige dyser og kan også udbringes med en rygsprøjte.

K-Obiol ULV 6 er godkendt mod kornsnudebiller til brug i selve kornet med:

Bayer oplyser, at midlet forhandles i 15 liters beholdere. Prisen er ca. 110 kr. pr. liter incl. afgift og ekskl. moms.

Midlet må maksimalt anvendes 1 gang pr. parti.

Dosering for Talisma EC er:

Midlet må maksimalt anvendes 1 gang pr. år.

Talisma EC koster 490 kr. pr. l inkl. afgift ekskl. moms. Produktet sælges af Pelsis (tidligere Tanaco Danmark A/S), tlf. 7514 4800 og sælges i 1 liters beholdere.

Gasning

Større anlæg og større kornpartier kan eventuelt "gasses" med et fosforbrinteprodukt. Kun firmaer med særligt udstyr og speciel tilladelse må foretage denne behandling. For eksempel Anticimex, tlf. 7514 5822 og Nomus, tlf. 8643 0100.

Styring af kornlageret

Er du interesseret i at vide mere om styring af kornlageret, og hvordan høsten bør behandles efter indlagring, se vejledning.

Skadedyrenes udseende og biologi

På Aarhus Universitets hjemmeside under Spørg om skadedyr findes yderligere oplysninger om skadedyrenes udseende og biologi.

Skadedyr i kornlagre er især kornsnudebiller, savtakket kornbille, australsk tyvbille, rismelbiller, melbiller, lagermider og frømøl. Se også billeder nedenfor.


Billede 1. Kornsnudebille.


Billede 2. Kornsnudebille. Bemærk de gnavede huller i kernerne.


Billede 3. Mider i rapsfrø. Angreb ses især i de øverste få cm i overfladen på lageret, hvor der kan
være dannet kondens. Problemet løses derfor ved at få frøene tørre også i det øverste lag.


Billede 4. Nærbillede af mider i rapsfrø. Angreb ses især i de øverste få cm i overfladen på lageret,
hvor der kan være dannet kondens.


Billede 5. Frømøllets larver.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.