Karakter for foderværdi i kornsorterne

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

På basis af minimum to års analysedata er der givet en karakter for kornsorternes foderværdi.

Udvalgte kornsorter fra SEGES og Tystoftefondens fælles sortsafprøvning analyseres hvert år for foderværdi til svin.

Der analyseres for to typer af foderenheder:

FEsv = Foderenheder til svin i vækst og til diegivende søer

FEso = Foderenheder til søer

Foderenheder er et udtryk for den energi grisen kan få ud af kornet, men siger ikke noget om indholdet af næringsstoffer, som protein og fosfor i kornet.

Analyserne af årets høst foreligger i november – december, hvor de straks publiceres på SortInfo.dk. Der analyseres prøver fra tre forsøg i hver art, og omkostningen til analysen dækkes af det firma, der har anmeldt sorten til forsøgene. Det er relativt dyre analyser, hvilket betyder, at det kun er de vigtigste sorter, der analyseres, og at sorterne typisk kun analyseres i de første par år af deres levetid. Det besværliggør sammenligningen af de enkelte sorter, da de ikke kan sammenlignes direkte, fordi det generelle niveau af foderenheder varierer en del fra år til år.

Der er derfor udarbejdet en karakterskala for foderenheder til svin i vækst og til diegivende søer FEsv. Skalaen går fra 1 til 9, hvor 1 betyder en meget lav foderværdi og 9 betyder at foderværdien er meget høj, dvs. indholdet af energi målt ved FEsv pr. hkg er højt. Sorter, der er analyseret i minimum to, år får en karakter, og karakteren opdateres løbende, hvis sorterne analyseres for foderværdi de følgende år. I de kornarter hvor der indgår en sortsblanding som målesort, anvendes denne som reference for årets niveau af FEsv. Sortsblandingen består af tre til fire sorter, der er højtydende og i udbredt dyrkning, eller forventes at nå en stor udbredelse. Der udskiftes maksimalt en sort i blandingerne om året, og derfor giver blandingen et godt målegrundlag fra år til år. I rug og triticale, indgår ikke en sortsblanding i forsøgene, her anvendes i stedet gennemsnittet af analyserne for alle analyserede sorter som målegrundlag. Fra 2017 indgår dog en sortsblanding i triticaleforsøgene, der fremadrettet anvendes som målegrundlag. FEsv og FEso er i korn meget tæt korrelerede, en karakter for FEsv er derfor fuldt tilstrækkelig til at vurdere sorternes energiindhold både til slagtesvin og søer.

I de følgende tabeller vises sorternes karakter for foderværdi, sammen med de analysedata der er brugt til at udarbejde karakteren. For de sorter, der har deltaget i analysen i 2017, er udbyttet i FEsv pr. ha angivet, her er det udbyttet af sorterne i samtlige landsforsøg der er brugt ved beregningen. Proteinindholdet fra landsforsøgene 2017 er ligeledes angivet, data fra flere år findes på SortInfo.dk. Karakteren for foderværdi kan anvendes i en direkte sammenligning af alle sorterne indenfor en art. Det er klart, at for sorter der har deltaget i analyserne i en årrække, vil karakteren være mere sikkert bestemt, end for sorter der kun har deltaget i de nødvendige to år.

Byg og havre er de kornarter med det laveste energiindhold. Det skyldes, at yderavnerne sidder fast på kernen og ikke fjernes under tærskningen som i hvede, triticale og rug. Yderavnerne udgør skallen på byg og havrekernerne og er tungt fordøjelig for grisen, derfor påvirker den energiindholdet negativt.

Vinterbyg

Der er givet karakter til 9 sorter af vinterbyg. Karaktererne varierer fra 4 i sorterne Frigg, Hejmdal og Wootan til 7 i KWS Infinity.

Vinterbyg Type FEsv/hkg Karakter2), Protein Udbytte 2017
2012 2013 2014 2015 2016 2017 FEsv pr. hkg 2017, pct ts Hkg pr. ha FEsv pr. ha
Forsøg 3 3 3 3 3 3 8 8  
Blanding   104 104,1 102,5 102,5 100,8 99,6 5 11,2 82,2 8.187
Bazooka 6r, hyb         101,2   - 10,6  
Belfry 6r, hyb         100,7   - 10,7  
Frigg  2r   104,0 101,4 100,1     4 11,0    
Hejmdal  2r     101,2 99,8     4 11,1    
KW 6-451  6r           100,9 - 10,9 90,3 9.111
KWS Caribou  2r           102,4 - 10,4 88,1 9.021
KWS Higgins  6r         100,0 103,3 6 10,7 88,0 9.090
KWS Infinity  2r     105 105     7 11,3    
KWS Kosmos  6r     103,6 102,1     5 10,9    
KWS Meridian  6r 104,2     102,1     5 11,3    
KWS Orwell  2r         100,7 102,7 6 10,7 86,9 8.925
Memento 2r         102,7   - 11,3  
Neptun  2r       100,8 100,9   5 10,9    
SJ 132133  2r           104,0 - 10,8 85,5 8.892
Wootan  6r, hyb   103   100,3     4 10,8    
Yvonne  2r           105,4 - 11,0 86,7 9.138
LSD ns ns 2,0 1,7 ns
1) 6r = seksradet, 2r = toradet, hyb = hybrid
2) Skala 1 - 9, 1 = lav foderværdi

Vinterrug

Vinterrug har et større indhold af foderenheder end byg men mindre end hvede. Der er givet karakterer til syv sorter, varierende fra 4 i KWS Florano, KWS Livado og Palazzo til karakteren 6 i SU Cossani 90+10 pct. population og SU Performer 90+10 pct. population.

Vinterrug FEsv/hkg Karak-ter1),
FEsv pr. hkg
Protein
2017, pct ts
 Udbytte 2017
 2012 2013 2014 2015 2016 2017  Hkg pr. ha FEsv
pr. ha 
Antal forsøg 3 2 3 3 3 3 7
Gennemsnit,
alle sorter
109,3 110,4 108,9 107,7 108,6 109,7 5    
KWS Binntto        107,1 109,3   5 9,5    
KWS Bono  109,7 111,0         5 9,6    
KWS Florano        106,4 106,6   4 9,4    
KWS Livado    107,9 108,0 107,2   109,1 4 10,0 101,0 11.019 
KWS Serafino            110,8 - 9,5 107,7  11.933   
KWS Vinetto            107,8 - 9,8 104,6 11.276   
Palazzo  107,9     107     4 9,4    
SU Cossani
90+10% population 
        110,0 110 6 9,6 97,3 10.713 
SU Nasri
90+10% population 
          110,8 - 9,9 100,9  11.180  
SU Performer
90+10% population 
      109,2 109,4   6 9,3
LSD 1,6 ns 1,4 1,5 1,7              
1) Skala 1 - 9, 1 = lav foderværdi

Triticale

I triticale er der ikke analyseret prøver fra høst 2017, og udbyttet i foderenheder pr. ha er derfor beregnet på baggrund af kerneudbyttet i 2016. Der er givet karakter til fire sorter, tre af sorterne får karakteren 4, og sorten Jura opnår karakteren 7. Triticale har normalt et energiindhold på niveau med eller lidt lavere end hvedes.

Triticale FEsv/hkg Karakter,
FEsv pr. hkg
Protein
2016, pct ts
Udbytte 2016
2013 2014 2015 2016 Hkg pr. ha FEsv pr. ha 
Antal forsøg 3 3 3 3 8  8  
                
Gennemsnit,
alle sorter
112,4 113,6 110,8 111,9 -      
Cappricia        113,4 - 10,3 100,6  11.408
Jura  113,9 115,1 113,7   7 10,6    
Neogen    112,4   111,4 4 10,8 98,3  10.951
Ragtac 111,1 112,3 109,7 111,0 4 11,1 88,6  9.835
SW 268q     109,0 110,9 4 10,3 95,3  10.569
Travoris        112,6 - 10,4 100,1  11.271
LSD 1,4 1,1 3,6 0,7               
1) Skala 1 - 9, 1 = lav foderværdi

Vinterhvede

Vinterhvede er den kornart med det højeste indhold af energi. Der er givet karakter til 14 sorter, og karaktererne varierer fra 5 i en række sorter til 7 i Pistoria og Sheriff.

Vinterhvede FEsv pr. hkg Karak-ter1),
FEsv pr. hkg
Protein
2017, pct ts
Udbytte 2017
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hkg pr. ha  FEsv
pr. ha 
Forsøg 3 3 3 3 3 3 3 10 10                       
Blanding 115,2 113,8 109,7 115,3 114,1 114,5 115,8 5 10,5 109,2  12.645
Benchmark   115,7 113,8 116,7 115,0     6 10,3    
Drachmann         115,4 115,0 116,5 6 10,3 109,7  12.780
Hereford 117,3 115,5 113,4 117,5 115,4     6 10,5    
Kvium             116,4 - 10,1 113,2  13.176
KWS Cleveland 118,1 115,9     115,7     6 10,6
KWS Crispin         114,1 114,5   5 10,5    
KWS Firefly             116,5 - 10,5 112,5  13.106
KWS Nils       116,5 114,6     6 10,6    
KWS Scimitar             116,8 - 10,0 110,1 12.860
KWS Zyatt           114,8 116,0 5 10,9 108,7  12.609
LGW123             117,8 - 10,3 115,5  13.606
Pistoria     113,4 117,4 116,5     7 10,6    
RGT Universe            114,1 116,9 5 10,3 107,9  12.614
Sheriff       117,9 116,6     7 10,1    
Substance       117,3 114,5     6 10,4    
Torp 116,9       114,6     6 10,1    
Viborg       118,6 115,5     6 10,5    
LSD ns ns 2,1 1,7 ns ns      
1) Skala 1 - 9, 1 = lav foderværdi

Vårbyg

I vårbyg er der givet karakter til 11 sorter. Karaktererne varierer fra 4 i sorterne Dragoon, Flair og Laurikka til 6 i Applaus, Bowie, Embrace og Evergreen.

Vårbyg FEsv pr. hkg Karakter1,
FEsv pr. hkg
Protein
2017, pct ts
 
 
Udbytte 2017
2010 2011 2014 2015 2016 2017 Hkg pr. ha   FEsv pr. ha
Antal forsøg 3 3 3 3 3 3 8 8     
Blanding 108,2 105,9 105,8 103,2 103,8 105,9 5 11,4 70,4  7.455
Applaus         104,2 108,2 6 11,0 73,3  7.931
Bowie         105,3 106,4 6 11,1 71,9  7.650
Cosmopolitan       104,4 104,1   5 11,2    
Dragoon        102,2 103,5   4 11,1    
Embrace       104,3 105,1   6 11,0    
Evergreen  110,3     105,0     6 11,5    
Flair      105,1 102,5 102,5   4 11,4    
KWS Irina      105,3 104,3     5 11,4    
Laureate        103,7 104,3   5 11,2    
Laurikka  106,2 105,7   99,8     4 11,9    
LG Diablo           106,7 - 10,8 75,1  8.013
Prospect           107,6 - 11,4 72,9  7.844
RGT Planet        104,6     - 11,3    
Rotator           107,2 - 11,3 73,7  7.901
Scholar      105,3 103,3 105,1   5 11,0    
LSD ns ns ns 1,9 ns    
1) Skala 1 - 9, 1 = lav foderværdi

Havre

Havre har en stor tungt fordøjelig skalandel, og er derfor den kornart med det laveste energiindhold. Der har gennem årerne været analyseret relativt få sorter, og det er kun muligt at give karakter for energiindhold til to sorter. Der er ikke analyseret havresorter i 2017, udbyttet af foderenheder pr. ha er derfor beregnet på baggrund af forsøgsudbytter fra 2016.

Havre FEsv/hkg Karakter1),
FEsv pr. hkg
Protein
2016, pct ts
Udbytte 2016
2012 2014 2015 2016 Hkg pr. ha  FEsv pr. ha 
Antal forsøg 3 3 3 3 7 7 
Blanding 90,6 84,4 87,7 90,9   11,2 71,6  6.508
Poseidon  88,0 84,1 88,3   4 11,1    
Dominik    81,6 88,8   4 11,7    
Delfin        88,0 - 11,2 76,3  6.714
Emma   85,3     - 10,7    
LSD ns ns ns ns                          
1) Skala 1 - 9, 1 = lav foderværdi