Bygfluer i vårhvede

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Bekæmpelse i vårhvede anbefales kun i områder med mange bygfluer i vintersæden i år eller mange bygfluer i vårhvede i 2017.

De seneste to år har der været kraftigere angreb af bygfluelarver i nogle vintersædsmarker (1. generation) og i nogle vårhvedemarker (2. generation). Se Bygfluer i vintersæd og Tjek vårhveden for angreb af bygfluer før høst. Der blev ikke set angreb i vårbyg i 2016 og 2017.

I 2017 havde Djursland Landboforening og VKST opsat fangbakker i maj i nogle vårhvedemarker for at følge flyvningen af bygfluer, og det samme er tilfældet i år. Se billede 1 nedenfor fra 2017. Se også fotos af larver og skadede vårhvedeplanter nedenfor.

I foråret 2018 er kun modtaget enkelte meldinger om angreb i vintersæd. I vårhvede blev i 2017 set kraftige angreb i flere marker på Lammefjorden, hvor der dyrkes meget vårhvede. Der var også tilfælde af kraftige angreb på Djursland. Derudover blev set tilfælde af svagere angreb i enkeltmarker i andre områder.

2. generation bygfluer flyver og lægger æg i slutningen af maj til begyndelsen af juni. Jo højere temperaturer jo tidligere flyvning, så i år starter flyvningen nok nu.

I vårhvede er angreb mest tabsvoldende i sentsåede marker, fordi disse angribes på et tidligere udviklingstrin og derfor skades mere.

Billede 1. To bygfluer i fangbakke. Bygfluerne er ca. 4 mm lange. Den mørke ”trekant” mellem øjnende samt de brune striber på den gule ryg er karakteristisk. Fotograferet af Erik Silkjær Pedersen, Djursland Landboforening den 30. maj 2017.

Se flere fotos af voksne bygfluer på følgende link: https://www.google.dk/search?q=Chlorops+pumilionis&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj6koz6uZnUAhWHEiwKHQfjD7wQiR4IgAE&biw=1680&bih=905

Bekæmpelse

Evt. bekæmpelse i vårhvede vurderes kun aktuel i områder, hvor der er set mange bygfluer i vintersæden i foråret 2018 eller mange bygfluelarver i vårhvede i 2017. I områder som Lammefjorden kan to behandlinger være aktuel. Til bekæmpelse af fluelarver kan anvendes 0,15 kg/ha Karate.

Billede 2. Bygfluens larve i stængel.

Billede 3. Angreb af bygfluer i vårhvede. Sundt aks til venstre.