Aflug flyvehavre og undgå spredning

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Det er lovbestemt, at alle arealer skal holdes fri for flyvehavre.

Når kornafgrøderne er gennemskredet, har du de bedste betingelser for at finde flyvehavren, så en effektiv aflugning kan ske. Gå systematisk gennem markerne ved f.eks. at følge de anlagte kørespor. Planterne skal luges op med rod, ellers kan planten udvikle nye skud. Hvor der findes flyvehavre, bør lugningen gentages efter 10-14 dage for at få "efternølerne" med. Benyt også lejligheden til at afluge besværlige græsser som f.eks. ital. rajgræs og agerrævehale, hvor dette er muligt.

Alle marker skal ses efter - også brakarealer, sprøjtefrie zoner og vandløbsbræmmer. En kikkert er et godt hjælpemiddel ved afsøgning for flyvehavreplanter. Er det uoverkommeligt at komme markerne igennem til fods, kunne det måske være en mulighed at benytte ’flyvehavre-mobilen’, som er omtalt i LandbrugsAvisen.

Behandlede arealer

Også arealer, hvor der er foretaget kemisk bekæmpelse af flyvehavre, skal efterses. Enkelte flyvehavreplanter kan overleve sprøjtningen, særligt ved sene sprøjtninger på store flyvehavreplanter. Det er vigtigt at gennemgå de steder, hvor der plejer at være flyvehavre. Efter behandling med midler med delvis virkning mod flyvehavre, kan flyvehavre ofte findes som lavere planter nede i afgrøden.

Spredning af flyvehavre skal forebygges

I flyvehavrebekendtgørelsen er der en række bestemmelser om oplysningspligt og håndering af afgrøder fra arealer med flyvehavre:

Kontrol

Landbrugsstyrelsen giver ikke en bestemt frist til at afluge flyvehavre, da planterne ikke må findes. Dvs. så snart planterne er synlige, skal de afluges.

Ikke krydsoverensstemmelse

Bekæmpelse af flyvehavre er ikke længere omfattet af KO.

Du kan læse mere om reglerne vedr. flyvehavre på Landbrugsstyrelsens hjemmeside eller i Bekendtgørelse om flyvehavre.

Læs om IPM og flyvehavre i pjecen fra Aarhus Universitetet

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.