Effekt af Belkar mod kamille

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Forventning om tilstrækkelig effekt af Belkar mod kamille i vinterraps

Effekten af Belkar mod kamille i vinterraps viser sig meget langsomt. I efteråret stopper Belkar væksten, men det har mange steder ikke været muligt at vurdere, om kamilleplanterne ville dø. Her er link til en serie billeder optaget den 27. marts fra et landsforsøg hos Djursland Landboforening:

Belkar - Effekt mod kamille i forsøg på Djursland 2017-18

Forsøget viser, at vækstpunktet hos kamillerne fortsat er i live, selv om det er med forskellig vitalitet. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at genvæksten bliver begrænset, så kamille ikke får mulighed for at klare sig i konkurrence med rapsafgrøden, som snart vil skygge for kamillerne. Flere konsulenter rapporterer at effekten af Belkar mod kamille svinger fra fuld bekæmpelse til væksthæmning svarende til observationen i det her nævnte forsøg.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.