Bygfluer i vintersæd

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Der er fundet 1-2 angrebne planter pr. m2 i en rugmark på Djursland. Der er ingen bekæmpelsesmuligheder på nuværende tidspunkt.

Der er fra Djursland Landboforening modtaget en melding om angreb af bygfluens larve i en enkelt rugmark med 1-2 angrebne planter pr. m2. Se billede 1. Flækkes skuddene, findes larverne inde i planterne. Se billede 2. I andre marker på Djursland er pt. ikke fundet angreb eller kun fundet en enkelt angreben plante. Der er ingen muligheder for bekæmpelse i vintersæd på nuværende tidspunkt.

Se yderligere om bygfluer i vintersæd i Angreb af bygfluer i vintersæd og i Forebyggelse af havrerødsot i vintersæd.

2. generation bygfluer flyver i maj-juni og kan angribe vårhvede og anden vårsæd, men angreb er de sidste par år kun set i vårhvede. Se nærmere om angreb i vårsæd i Flyvning af bygfluer og i Tjek vårhveden for angreb af bygfluer før høst.

I vårhvede er angreb mest tabsvoldende i sentsåede marker, fordi disse angribes på et tidligere udviklingstrin og derfor skades mere. I vintersæd er tidligt såede marker derimod mest udsatte, fordi 1. generation optræder i august – september, og her er de tidligt såede marker først fremme, når bygfluerne skal lægge æg.

Angreb er de sidste par år især set på Lammefjorden og på Djursland.


Billede 1. Rugmark sået omkring 15.-20. september med angreb af bygfluer fotograferet 26. marts
2018 af Carsten Kløcher, Djursland Landboforening. Bemærk de opsvulmede skud.


Billede 2. Larve af bygflue, der er tæt på at begyndende forpupning. Bemærk den sorte mundbrod
forrest, som ses på alle fluelarver.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.