Blanding af bor-produkter med ukrudtsmidler til majs

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Et landsforsøg i majshelsæd på grovsandet jord i 2014, viste store merudbytter ved at tilføre bor. Overvej derfor bladgødskning med tankblandinger med bormidler sammen med de gængse ukrudtsmidler til majs.

På grund af det tørre vejr er majsen udsat for bormangel. Behovet for tilførsel af bor er størst på løs og tør sandjord med et højt reaktionstal. Anvendelse af bormidler anbefales ved behov, fra vækststadie 16-18, og anvendes evt. én gang mere cirka tre uger senere. Blanding med borprodukter og ukrudtsmidler i tankblandinger til majs, er indtil videre ret sparsomme. Derfor er firmaerne blevet spurgt om de har forbehold for blandinger af borprodukter og ukrudtsmidler. Herunder ses de tilbagemeldinger på blandinger, der er kommet fra de forskellige firmaer der sælger ukrudtsmidler eller borprodukter.

Callisto og Starship er ifølge firmaet meget blandbar, og der forventes ikke problemer ved blanding med de almindelige borprodukter. Firmaet siger god for 2- eller 3- vejs blandinger med YaraVita Bortrac 150. I sjældne situationer er der set nekroser på majsen efter blanding med høje doser bentazon og høje doser mesotrion (Callisto/Starship) i perioder med store temperaturudsving. Det har normalt ikke betydning for majsens vækst og udbytte.  

Fighter 480 kan blandes med bormidler, men firmaet nævner, at det er usikkert hvordan tankblanding med to eller flere ukrudtsmidler virker.

MaisTer kan ifølge firmaets afdeling i Storbritannien blandes med YaraVita Bortrac 150, men nævner, at der kun er få erfaringer fra Danmark.

Firmaet har ikke erfaring med blanding af Harmony SX og bormidler, og anbefaler derfor ikke blanding.

Firmaet har ikke undersøgelser på, om Xinca kan blandes med borprodukter. Blanding med Xinca er mindre relevant. Anvendelse af Xinca vil ofte ske ved den første ukrudtssprøjtning, og så tidligt vil man normalt ikke medtage borprodukter.

Firmaet nævner, at der kun er få, men gode erfaringer med bor og Starane 333 HL i Danmark. Gode erfaringer med de fleste flydende midler i Storbritannien. Der er ingen viden om blanding med flere midler og additiv. Konstant omrøring anbefales.

Firmaet har ikke kendskab til at der skulle være begrænsninger for blandinger med Tomahawk.

Firmaerne bag borprodukterne Biobor 150, Yaravita Bortrac 150, Bor 150 MEA, Norotec Bor og BorSupport siger god for blanding med ukrudtsmidler i majs. Solubor 21 giver ikke oplysninger om midlets blandbarhed på deres hjemmeside.

Gode råd ved blanding

Hvis man vælger at blande bormidler med ukrudtsmidler, så er der nogle generelle anbefalinger der bør følges. Ofte vil anbefalingen være, at tanken fyldes 2/3 med vand, hvorefter produkterne tilsættes et af gangen. Bor tilsættes som den sidste komponent. Selve opblandingen bør foretages grundigt, især for faste midler, og eventuelle forslag til blandingsrækkefølgen bør følges. Der bør ikke laves en større blanding, end det kan udbringes på samme dag. Det anbefales også at blandingerne udbringes med konstant omrøring i tanken.

Kulde, tørke eller anden form for plantestress kan gøre afgrøden følsom overfor påvirkninger af de produkter der bliver sprøjtet ud. Behandling af stressede afgrøder skal undgås. Udkørsel af middelblandinger med borprodukter vil altid ske på landmandens egen risiko.

Bormidler hæver pH værdien

Tilsætning af borprodukter hæver pH-værdien i blandingen, men det vil normalt ikke være et problem for de ukrudtsmidler der anvendes i majs og med de mængder af bor der normalt blandes i. Ofte vil det være ca. 300 g bor pr. ha der udsprøjtes pr. gang.

Tilførsel af bor

Før såning kan bormangel forebygges ved tilførsel af borholdige kvælstof- eller NPK-gødninger. Men bor i en startgødning bliver utilgængeligt, når det bliver tørt. Derfor virker bor i startgødning ikke, når det bliver tørt på sandjord. Man skal være særlig opmærksom på bormangel under tørre forhold på sandjord (JB 4 eller derunder) med et højt reaktionstal (over 6,5).

Senere (f.eks. i juni) kan bormangel forebygges eller afhjælpes ved udsprøjtning af f.eks. solubor 21 eller EPSO Microtop en til to gange. Første gang i stadium 16-18. Ved tilførsel af husdyrgødning vil der også ske en tilførsel af bor. Husdyrgødning indeholder 3-4 g bor pr. t. Majs er middelfølsom for bormangel.