Bladlus i majs

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Der er pt. ingen godkendte midler til bekæmpelse. Der er søgt en mindre anvendelse til Karate.

Den senere tid er meldt om flere tilfælde af mere udbredte angreb af bladlus i majs. Se foto nedenfor fra tidligere år.

Der findes ikke nyere forsøg med bladlusbekæmpelse i majs. Ældre orienterende forsøg viser, at der skal være i størrelsesordenen flere hundrede bladlus pr. plante, før bekæmpelse vil være rentabel. Der er i år oprettet en Onfarm forsøgsplan med bekæmpelse af bladlus i majs, så betydningen af bladlus kan belyses.

Der er pt. ingen muligheder for at bekæmpe bladlus i majs. Karate 2,5 WG er godkendt til bekæmpelse af fritfluer i majs, men kun i vækststadie 10-12 (1-2 løvblade udviklet).

Firmaet Adama har nu overtaget midlerne Pirimor, Karate og Mavrik. Firmaet arbejder fremadrettet på en udvidet godkendelse for Pirimor og Karate til også at omfatte bladlus i majs.

Pirimor foretrækkes til bekæmpelse, da mange af bladlusene også sidder skjult mellem bladene. Der er dog i år problemer med at skaffe nok Pirimor, så derfor er det netop afklaret, at der ikke bliver ansøgt om en mindre anvendelse til Pirimor. SEGES har derfor i dag i stedet søgt en mindre anvendelse til Karate. Der forventes svar på ansøgningen i den kommende uge.

Skulle man have ældre midler på lager, så er Cyperb 100/100 W og Cythrin 500 tilladt, og en dosering på 0,2 l/ha hhv. 0,04 l/ha anbefales. Brug 200-250 l vand og mest ved sprøjtning på tørre planter.

Vær opmærksom på, at der også før blomstring kan forekomme bier i marken, der søger honningdug fra bladlusene. Sprøjt derfor udenfor biernes flyvetid (ca. kl. 21-03).

Beslutning om evt. bekæmpelse skal træffes, før afgrøden er for høj at køre i. Bekæmpelse anbefales, hvis der er bladlus på alle planter, og der er begyndende kolonidannelse på mange af planterne.


Billede 1. Kraftige angreb af bladlus. Der er ofte flest bladlus i marken, hvor der er læ.
Foto: Lars Møller-Christensen, Vestjysk Landboforening.


Billede 2. Nærbillede af bladlus. Foto: Lars Møller-Christensen, Vestjysk Landboforening.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.