Bekæmpelse af fritfluer i sentsået havre

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Havre i 1,5-2 bladstadiet er følsom for angreb.

Tidspunktet for flyvning af 1. generation fritfluer kan følges her. Som det fremgår, flyver fritfluerne inden for få dage på flere lokaliteter. Temperaturmodellen siger kun noget om forventet tidspunkt for forekomst af 1. generation fritfluer og siger desværre ikke noget om angrebsstyrken.

Fritfluerne er især aktive og lægger mange æg, når det er varmt og tørt. De optimale betingelser er ved 20° C, mens 12 °C er minimum.

Kun afgrøder i 1,5 - 2 bladstadiet er følsomme for evt. angreb af 1. generation fritfluer. Vårsæd, græs og majs kan angribes. Angreb ses hyppigst i havre, hvor bekæmpelse kan være aktuel ved overskridelse af temperatursummen, såfremt der samtidig er gode betingelser for flyvning af fritfluer (varmt og tørt), og havre er i 1,5-2 bladstadiet. I de øvrige afgrøder ses betydende angreb sjældent, og bekæmpelse anbefales ikke. Flyvningen forventes at vare i ca. to til tre uger.

Ved angreb af fritfluens larve i havre bliver hjerteskuddene gule. Strækningsvæksten udebliver, og planterne får en lav vækst med mange sideskud.

Til bekæmpelse i havre kan anvendes 0,25 kg Karate WG pr. ha.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.