Bejdsning af vinterraps med neonicotinoider

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Der er netop fældet afgørelse i EU Kommissionen om at forbyde bejdsning udendørs mod skadedyr med 3 neonicotinoider. Der er i Danmark søgt om dispensation til bejdsning af vinterraps til sæson 2018-19, men en afgørelse foreligger ikke pt.

Seges har tidligere i år igen søgt dispensation til at bejdse vinterraps med neonicotinoidet Cruiser RAPS til sæson 2018-19. Som omtalt i medierne er der netop fældet en afgørelse i EU Kommissionen om at forbyde bejdsning med 3 neonicotinoider udendørs. Det drejer sig om aktivstofferne thiamethoxam, clothianidin og imidacloprid, som anvendes til bejdsning mod skadedyr i bl.a. raps, roer, kartofler, majs m.fl. Neonicotinoider til udsprøjtning f.eks. brug af Biscaya og Mospilan er ikke omfattet af de aktuelle undersøgelser.

Se Rapporter om bejdsning med neonicotinoider og effekter på bier.

Miljøstyrelsen har hele tiden anført, at undersøgelserne i raps er foretaget med væsentlig højere doser end der anvendes i Danmark. Se nærmere i: http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/mof/bilag/402/index.htm

Miljøstyrelsen oplyser i dag, at de behandler ansøgningen om dispensation til bejdsning af raps med Cruiser RAPS, og at de pt. ikke kan angive, hvornår der forventes at foreligge en afgørelse. Miljøstyrelsen kan heller ikke pt. svare på, hvorvidt der kan gives evt. dispensation til bejdsning af roer og kartofler med neonicotinoider til sæson 2019. Udfasningsperioden er pt. ikke offentliggjort.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.