Rapsmark med kraftige angreb af rapsjordloppelarver

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Det var ikke muligt at udføre skadedyrsbekæmpelse i efteråret

Fra LandboSyd har vi modtaget nedenstående billeder fra en vinterrapsmark på Als, som er meget kraftigt angrebet af rapsjordloppelarver, og marken er derfor netop blevet omsået. Det var pga den megen nedbør ikke muligt at køre i marken i efteråret, hvorfor marken ikke blev sprøjtet med skadedyrsmiddel.

Der er omkring 70 procent angrebne planter i marken, og omkring 8-10 larver i gennemsnit pr. plante.

Kun halvdelen af de angrebne planter har strakt sig. I planter, som har strakt sig, er der også mange larver i stænglerne.


Billede 1. Nærbillede af angreb. Når planten flækkes og er „levende“ af rapsjordloppelarver, er
man ikke i tvivl om årsagen til den dårlige vækst. Foto: Jens Richard Thyssen, LandboSyd.


Billede 2.Der ses mange larver af rapsjordlopper. Foto: Jens Richard Thyssen, LandboSyd.


Billede 3.Angreb af rapsjordloppelarver. Foto: Jens Richard Thyssen, LandboSyd.


Billede 4. Den angrebne mark på afstand. I de ”gode” planter findes i de fleste tilfælde også mange
larver, når stængler og bladstilke flækkes. Foto: Jens Richard Thyssen, LandboSyd.


Billede 5. Planten er gået ud pga. angreb af rapsjordloppelarver.
Foto: Jens Richard Thyssen, LandboSyd.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.