Angreb af bygfluer i vårhvede

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Tjek vårhvedemarkerne for evt. angreb, så problemets omfang kan vurderes.

Den første melding om angreb af bygfluer i 2 vårhvedemarker på Lammefjorden eller tæt på Lammefjorden er modtaget fra VKST. Fra Djursland Landboforening er også modtaget melding om angreb i en vårhvedemark på Djursland. Se fotos fra 2 marker nedenfor. De to marker er ikke sprøjtet mod bygfluer.

I marken tæt på Lammefjorden er der 70-80 procent angrebne planter. I nabomarken er der vårbyg, som er uangrebet. I marken på Djursland er der ca. 50-75 procent angrebne planter.

Undersøg vårhvedemarkerne for evt. angreb nu, så problemets omfang kan vurderes med henblik på evt. bekæmpelse næste år i vårhvede. Især sentsåede vårhvedemarker kan blive meget skadet af angreb. Se også Bygfluer i vårhvede.


Billede 1. Bygfluens larve i vårhvede fotograferet 18. juni 2018 af
Anders D. Jørgensen, VKST. Fluelarver er lemmeløse og har en sort mundbrod.


Billede 2. Bygfluens puppe i vårhvede fotograferet 18. juni 2018 af
Anders D. Jørgensen, VKST.


Billede 3. Gnav fra bygfluens larve på stænglen under vårhvedeaks fotograferet 19. juni 2018 af
Michael Erlang-Nielsen, Djursland Landboforening.


Billede 4. Angreb af bygfluens larve i vårhvede. Angrebne planter får deforme aks og reduceret længdevækst, hvorved plantebestanden bliver meget uensartet. Fotograferet 19. juni 2018 af
Michael Erlang-Nielsen, Djursland Landboforening.


Billede 5. Foto: Michael Erlang-Nielsen, Djursland Landboforening

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.