Angreb af aksløberens larve

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Angreb er ret stedbundne og optræder tit i de samme områder

Fra Patriotisk Selskab har vi modtaget nedenstående billeder af angreb af aksløberens larver i rødsvingel på Tåsinge. Aksløberens larve er ikke særlig udbredt i Danmark, men har de senere år med mellemrum optrådt med kraftigere angreb omkring Langeland/Tåsinge og visse steder på Sjælland bl.a Vestsjælland.

Larverne holder op med at æde og forpupper sig omkring midten af maj, men tidspunktet afhænger af temperaturen. Frøgræs, korn og majs angribes.

Aksløberens biologi og bekæmpelse er nærmere omtalt i Biologi og bekæmpelse af aksløberens larve.


Billede 1. Aksløberlarve fotograferet 25. april 2018 af Peter Hvid, Patriotisk Selskab.


Billede 2. Rødsvingelmark angrebet af aksløberens larver på Tåsinge fotograferet 25. april 2018
af Peter Hvid, Patriotisk Selskab.


Billede 3.Rødsvingelmark angrebet af aksløberens larver på Tåsinge fotograferet 25. april 2018
af Peter Hvid, Patriotisk Selskab.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.