Aktuelt om skadedyr i hestebønner

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Der er behov for at bekæmpe bladlus i flere marker. Der ses nu mange larver af bladrandbiller på rødderne i flere marker.

Bladrandbiller

Der har tidligere i år mange steder været kraftigere bladgnav fra bladrandbiller i hestebønner. Bladgnavene tillægges kun mindre betydning. Det er derimod larvernes gnav på de N-fikserende rodknolde og rødderne, som er tabsvoldende ved kraftigere angreb. Der kan også komme sekundære svampeangreb på rødderne som følge af gnavene.

Graves planterne op på nuværende tidspunkt, kan bladrandbillens larver ses. Se billede 1-2. Larverne er 6-7 mm, lemmeløse, hvide og krumme med brunt hoved. Senere forpupper larverne sig i jorden, og de nye bladrandbiller kommer frem fra slutningen af juni og går i september-oktober til overvintring i marker med græs og bælgplanter. Billerne kan også forekomme i stort antal i villahaver, på husmure o.lign. Der er 1 årlig generation.

Ved kraftigere angreb af bladrandbiller i ærter angives udbyttetab på 5-10 procent. Hvis afgrøden er stresset af f.eks. tørke angives dog større udbyttetab. I ældre landsforsøg i ærter er opnået op til 5 hkg/ha i bruttomerudbytte for bekæmpelse af bladrandbiller.

Der er ikke udført landsforsøg med skadedyrsbekæmpelse i hestebønner, men der er anlagt landsforsøg med bekæmpelse af både bladrandbiller, bladlus og bønnefrøbiller i indeværende sæson.


Billede 1. Larver af bladrandbiller i hestebønner fotograferet 13. juni 2018 af Kirsten Friis Vestergaard, LMO.


Billede 2. Larve af bladrandbille fra hestebønner fotograferet 13. juni 2018 af
Kirsten Friis Vestergaard, LMO.

Bladlus

Både bedebladlus og ærtebladlus ses i hestebønner. Bekæmpelse anbefales ved 10-15 procent planter med bladlus og begyndende kolonidannelse. Ved afblomstring og fuld bælglængde er bekæmpelse aktuel ved over 50 procent angrebne planter.

Til bekæmpelse kan anvendes 0,15 kg Pirimor, som har god dampeffekt. Såfremt Pirimor ikke kan skaffes, kan også anvendes Karate eller Mavrik Vita. Se tabel 1. Anvend godt med vand ved bekæmpelse.

Karate WG må over blomstrende planter kun anvendes uden for biernes flyvetid, dvs. efter ca. kl. 21 og før kl. 03.

Tabel 1. Løsninger mod bladlus i hestebønner

Middel Anbefalet dosis, l/kg pr. ha Antal behandlinger pr. sæson Sprøjtefrist
Pirimor 0,15 1 3 dage
Karate 0,2-0,25 3 Vækststadium 71 (10 procent bælge i fuld størrelse)
Mavrik Vita 0,15-0,2 2 Vækststadium 79 (90 procent bælge i fuld størrelse)

Der er pt. ikke meldt om angreb af pea necrotic yellow dwarf virus eller andre virussygdomme, som overføres af bladlus, men meldinger om evt. angreb modtages gerne.

Se nærmere i Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i hestebønner.


Billede 3. Bedebladlus i hestebønner fotograferet 13. juni 2018. Det kan være svært at ramme
bladlusene med kontaktmidler.


Billede 4. Ærtebladlus i hestebønner.

Bønnefrøbiller

Bønnefrøbiller optræder også i nogle marker. Se billede 5-6. Pirimor har ikke effekt på bønnefrøbiller. Det er dog også vanskeligt at få væsentlig effekt af pyrethroider mod bønnefrøbiller ifølge tyske forsøg.

Se nærmere i Tyske forsøg med bekæmpelse af bønnefrøbiller i hestebønner.


Billede 5. Flere hvide æg lagt af bønnefrøbiller på hestebønnebælg
fotograferet 12. juni 2018 af Helle Bundgaard Elander, Centrovice.


Billede 6. Bønnefrøbille i hesterbønneblomst fotograferet 12. juni 2018 af
Helle Bundgaard Elander, Centrovice.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.