Landsdækkende undersøgelse om markskader fra kron- og dåvildt

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Er du landmand, så vil SEGES gerne bede dig udfylde et elektronisk spørgeskema om afgrødeskader fra hjortevildt. Du får snart tilsendt et elektronisk spørgeskema på mail.

Baggrund for undersøgelsen

I disse uger gennemføres der en landsdækkende undersøgelse om skader på landbrugsarealer, forårsaget af hjortevildt. Bestande af både kron- og dåvildt breder sig i Danmark. Nogle steder er bestandene så store, at afgrødeskader fra dyrene er en alvorlig økonomisk belastning for de berørte landmænd. For at få fakta på bordet og kvalificere debatten, vil SEGES undersøge det anslåede omfang af skader for dyrkningsåret 2017.

Adgang til elektronisk spørgeskema

Er du landmand, så vil vi bede dig besvare et spørgeskema. Du kan enten besvare spørgeskemaet i den mail du i nærmeste fremtid får tilsendt fra sekretæren i dit lokale DLBR-rådgivningscenter, eller du kan gå direkte ind på linket, som du ser herunder. Vi ønsker, at så mange som muligt deltager i undersøgelsen. Selvom du ikke har oplevet skader fra hjortevildt, bedes du alligevel besvare spørgeskemaet.

Når du svarer, og hvis du udfylder med e-mailadresse, så deltager du i lodtrækningen om 3x2 flasker rødvin. Du bedes udfylde skemaet senest d. 31. maj 2018. Klik på linket herunder for at svare.

Link til spørgeskema

Resultater fra undersøgelsen

Undersøgelsen er den eneste af sin art i Danmark, og den forventes brugt af beslutningstagere omkring den fremtidige forvaltning af hjortevildt. I november/december 2018 vil der blive afholdt møder, hvor resultaterne af undersøgelsen præsenteres.

Kontaktperson: specialkonsulent Marian D. Thorsted. mdt@seges.dk