Vildtafgrøder, der etableres i foråret 2018, er støtteberettiget

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Det er i 2018 muligt, at få grundbetaling til arealer der tilsås med en omdriftsafgrøde, som man lader stå til vildtet. Arealet skal være tilsået i støtteåret.

Landbrugsstyrelsen oplyser i vejledning om grundbetaling, afsnit 3.9, at arealer med vildtafgrøder skal anmeldes med den afgrøde, der er udsået. Hvis der f.eks. udsås majs, så anmeldes arealet med afgrødekode 5 ”majs til modenhed”. Hvis der udsås en blanding af vårsåede afgrøder, kan man anvende afgrødekode 4 ”blanding af vårsåede afgrøder”.

Vildtafgrøder har ingen kvælstofnorm, og er ikke et harmoniareal. Husk derfor at tilrette dette i forhold til gødningsplanen.

De anmeldte vildtafgrøder, vil indgå i markplanen som et omdriftsareal, og arealet skal derfor medregnes både i forhold til de grønne krav og efterafgrødegrundarealet.

Afgrødekode 360 ”Vildtafgrøder” er som en konsekvens af ovenstående slettet i Tast selv-service i 2018. Vildtafgrøder der ikke opfylder støttebetingelserne, f.eks. flerårige afgrøder, kan anmeldes med afgrødekode 271 ”Rekreative formål”.

Afgrøde og tilretning af N-kvote og harmoniareal i Mark Online

For at gøre det synligt i landmandens markplan, at der er tale om en vildtafgrøde, så kan en løsning være, at oprette en ”egen afgrøde”, f.eks. ”Vildtafgrøde – vårkorn”, der knyttes op på afgrødekode 4. Herved overføres markens afgrødekode korrekt til Tast selv-service. Man skal dog stadigvæk fjerne markeringen for harmoni, og manuelt nedsætte N-kvote til 0 kg N/ha i Mark Online.