Frivillige målrettede efterafgrøder - runde 2 åbner 1. marts

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Ansøgningsrunde 2 åbner 1. marts kl. 7, hvor der kan søges på flere arealer i forhold til kystvandsbehov. Der åbnes for ID15-områder med høj retention, og dermed lavere effekt af efterafgrøderne.

Der kan samlet set søges tilskud til ca. 114.000 ha målrettede efterafgrøder i 2018 målrettet kystvand og grundvand.

Målrettede efterafgrøder i forhold til kystvandbehov- status

Runde 2 åbner 1. marts, hvor der kan søges efterafgrøder i flere ID15-områder end i runde 1.

Der kan søges tilskud til i alt 51.350 ha målrettede efterafgrøder i forhold til kystvandsbehov. Alle ha kunne søges fra 1. februar. Det vil sige, at der ikke tilføres flere tilskudsmidler ved åbning af runde 2.

For at nå det samlede mål for kystvandsbehovet, er det vigtigt, at efterafgrøderne placeres optimalt, hvilket vil sige, at hovedparten (eller mere) af efterafgrøderne i de enkelte kystvandoplande skal placeres i ID15-områder der åbnede i runde 1.

Status 23. februar 2018: Der er på landsplan ansøgt knap 29.000 ha kystvands-efterafgrøder, ud af det samlede behov på 51.350 ha. Der er dog store udsving mellem de enkelte kystvandoplande.

Målrettede efterafgrøder i forhold til grundvandbehov - status

Der kan søges tilskud til 62.997 ha målrettede efterafgrøder i forhold til grundvandsbehov. Alle ID15-områder med behov for grundvandsefterafgrøder åbnede 1. februar.

Status 22. februar 2018: Der er på landsplan ansøgt godt 51.000 ha grundvands-efterafgrøder, ud af det samlede behov på 62.997 ha. Se hvilke ID15-områder der mangler mere end 5 ha henholdsvis 0,5 ha grundvands-efterafgrøder, i figur 1 og 2. Der er store forskelle i hvor mange ha der mangler at blive ansøgt i de enkelte ID15-områder med grundvandsbehov, se flere detaljerede oplysninger for ID15-områder i listen fra Tast selv-service.


Figur 1. ID15-områder, der mangler mere end 5 ha grundvands-efterafgrøder.


Figur 2. ID15-områder, der mangler mere end 0,5 ha grundvands-efterafgrøder.

Obligatoriske krav om målrettede efterafgrøder

Det kan forventes, at der kommer et obligatorisk krav om målrettede efterafgrøder uden tilskud, hvis der ikke etableres tilstrækkeligt med frivillige målrettede efterafgrøder, eller de målrettede efterafgrøder ikke er placeret optimalt i forhold til kystvandsbehovet.

Ansøgningsrunden løber indtil 20. april 2018, eller indtil puljen af efterafgrøder er ansøgt (først-til-mølle princippet). Herefter vil indsatsbehovet blive opgjort, og et eventuelt obligatorisk krav udmeldes i maj/juni måned.

Følg udviklingen i ansøgning om målrettede efterafgrøder i regelinfo ”Status på ansøgning om målrettede efterafgrøder” på Landbrugsinfo.