Reglerne for produktionsmæssig sammenhæng og harmoni

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Ved at indgå i produktionsmæssig sammenhæng med et kvægbrug bliver det muligt at udbringe 230 kg N pr. ha fra husdyrgødning og anden organisk gødning mod normalt 170 kg N pr. ha ved overholdelse af visse regler.

Muligheden gælder også, hvis ikke-kvægbrugeren har husdyr eller modtager husdyrgødning fra andre.

Betingelsen for at en bedrift kan gøre brug af kvægundtagelsen er, at bedriften mindst producerer 300 kg N pr. år, hvoraf mindst 2/3 stammer fra kvæg, får eller geder.

Når en bedrift, der gør brug af kvægundtagelsen om 230 kg N pr. ha, indgår en aftale om produktionsmæssig sammenhæng med en ikke-kvægbruger, må ikke-kvægbrugeren også udbringe 230 kg N pr. ha, hvis reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsens Bilag 2 overholdes af begge bedrifter.

Der skal ansøges om anvendelse af kvægundtagelsen og foretages gødningsplanlægning i Tast selv-service for begge virksomheder, senest på ansøgningsfristen for direkte arealstøtte. Dette gælder også for jordløse brug, som indgår i produktionsmæssig sammenhæng, og som ellers ikke udfylder Fællesskema mv. Dette vil f.eks. gælde for bedrifter, der opsplitter husdyrproduktion og planteproduktion i to CVR-numre, og fortsat vil udbringe 230 kg N pr. ha på arealerne.

Ansøgning sker ved afkrydsning af felt C på siden ”Beregning af kvælstofkvote” i skemaet ”Gødningskvote og efterafgrøder” i Tast selv-service. 

Husk at afkrydse felt 406 i gødningsregnskabet, hvis din virksomhed indgår i produktionsmæssig sammenhæng, samt at afkrydse felt 407 i gødningsregnskabet for overholdelse af undtagelsesbestemmelserne i bilag 2 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Definition af produktionsmæssig sammenhæng

I Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 4, punkt 23 anvendes følgende definition på produktionsmæssig sammenhæng:

"Deltagelse i en produktionsmæssig sammenhæng: En landbrugsbedrift, der har indgået en skriftlig aftale med én eller flere bedrifter med kvæg, får eller geder om, at hovedparten (afgrøder fra mere end 50 pct. af arealerne) af afgrøderne fra bedriftens arealer afsættes til og anvendes på disse bedrifter med kvæg, får eller geder."

Skriftlig aftale

Der skal indgås en skriftlig aftale mellem bedrifter, der deltager i produktionsmæssige sammenhæng. Se aftaleskabelon på Landbrugsinfo.

Hovedparten af afgrøderne

Ved produktionsmæssig sammenhæng skal hovedparten af afgrøderne fra ikke-kvægbrugets arealer afsættes til kvægbedriften. Det betyder, at aftalen skal omfatte afgrøder fra mindst 50 pct. af ikke-kvægbrugets harmoniareal.

Der er ikke krav om, at det er grovfoder, der skal afsættes.

Kviehotel

Hvis et kviehotel skal kunne udbringe husdyrgødning udover bedriftens eget harmonikrav, skal der indgås en aftale om produktionsmæssig sammenhæng med den bedrift, som kvierne hører til.

Økologiske bedrifter

Økologisk autoriserede bedrifter kan ikke deltage i produktionsmæssige sammenhæng.