Vinterraps, møde i erfagruppen 7. maj 2018

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Der er afholdt et erfagruppemøde for planteavlskonsulenter m.fl. omkring Skive.

Dagsorden for møde

Kl. 09.30
Møde på LandboLimfjord, Resenvej 85, Skive

Kl. 10.00
Besøg i rapsmark, som er voldsomt hæmmet efter vinter.
Store forekomster af ukrudt. Der var også betydelige forekomster af rapsjordloppelarver i mange stænger.
Sammenlagt er det nok en mark, som måske skulle have været pløjet om.

Kl. 10.30
Besøg i rapsmark, hvor der er problemer med kamiller. Der er behandlet med Belkar i efteråret med fornuftig effekt.
Diskussion af erfaringer efter første år med dette middel. Konsulenternes erfaring er, at lave doseringer kræver opfølgende sprøjtning i et efterår som 2017, hvor det samtidig var svært at få det gennemført grundet det meget ustabile vejr.

Kl. 11.00
Kålbrok i vinterraps v. hovedopgave studerende Jesper Christensen
Jesper har anlagt småparceller i mere end 20 marker for at monitere forekomsten af kålbrok. Han arbejder med et design, hvor der sås ca. 0,5 m2 med raps i markerne forud for dyrkning af vinterraps. På 3-4 bladstadiet trækkes planterne op og der vurderes angreb af kålbrok.
Jesper har derudover gennemgået et stort antal vinterrapsmarker og moniteret dem for angreb af kålbrok.

Kl. 11.15
Besøg i vinterrapsmark, hvor der var sprøjtet med Korveta eller Matrigon.
Der var stadig betydelige forekomster af blandt andet kamille, som ikke var bekæmpet effektivt, men der var tydelig forskel til ubehandlede striber.

Kl. 11.45
Frokost

Kl. 12.30
Besøg i sortsforsøg 05-104-004 på Abildgaard. Flot forsøg med tydelige sortsforskelle i begyndende blomstring.

Kl. 13.00
Besøg i rapsmark på Lisedal.
Hvor vi så en særdeles kraftig vinterraps, der stadig ikke var begyndt at blomstre.
Diskussion af, om marken var for kraftig. I marken er anlagt et OnFarm forsøg med og uden vækstregulering med Caryx i foråret.

Kl. 14.00
Afsluttende diskussion hos LandboLimfjord

15.00
Møde slut.