Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i byg-, ærte- og byg/ærtehelsæd

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

I byghelsæd kan svampe- og skadedyrsbekæmpelse være aktuel ved angreb over de vejledende bekæmpelsestærskler. Vær opmærksom på midlernes sprøjtefrister. I helsæd med ærter er kun Amistar og Mirador 250 SC godkendt.

Byghelsæd

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i byghelsæd kan være nødvendig ved mere udbredte angreb. De samme vejledende bekæmpelsestærskler for svampesygdomme og skadedyr i korn til modenhed kan anvendes i byghelsæd. Se "Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme i korn" og "Bekæmpelsestærskler for skadedyr i korn". Se også svampemidlernes effekt i tabel 1. i "Svampemidler i korn".

Ved bekæmpelse af svampe og skadedyr i helsæd skal man være opmærksom på midlernes sprøjtefrister. En oversigt over sprøjtefrister i vårbyg ses i tabel 1. Både krav til vækststadie og antal dage skal være opfyldt.

Tabel 1. Oversigt over sprøjtefrister for svampe - og skadedyrsmidler i vårbyg.

Svampemiddel Sprøjtefrist i vårbyg 
Dage før høst Vækststadie
Amistar/Mirador 250 SC 35 69
Aproach (Produktet er afmeldt, og sidste lovlige anvendelse er 1. december 2018) 35 47
Bell 35 65
Bumper 25 EC - 65
Ceando 35 65
Comet Pro 42 -
Flexity 35 59
Folicur Xpert - 61
Folpan 500 SC - 59
Input EC 460 35 61
Juventus 90 35 65
Mirador Forte 35 59
Opera - 65
Orius 200 EW - 69
Proline EC 250 35 65
Proline Xpert - 61
Propulse SE 250 - 61
Prosaro 250 EC 35 61
Rubric/Maredo 125 SC 35 (Maredo) 65
Talius - 49
Viverda/ Viverda Ezi - 65
Skadedyrsmidler Sprøjtefrist  
Fastac 50 42 dage (Hvis udlæg af lucerne, græs og kl. græs, så 14 dage før høst af grønkorn. 28 dage før høst af helsæd) -
Kaiso Sorbie 28 -
Karate 2,5 WG 30 65
Mavrik Vita 30 75
Pirimor G 30 75

 

I tabel 2 ses nogle af de mest udbredte vårbygsorters modtagelighed over for svampesygdomme.

Tabel 2. De mest udbredte vårbygsorters modtagelighed over for svampesygdomme (www.sortInfo.dk)

Sort Brutto-
merudb.
svampe-

sprøjt-ning
12 fs. 2015-17
Meldug
(-1-
3)•
Bygbladplet
(0-
3)•
Bygrust
(0-
3)•
Skoldplet (0-3)• Ramularia (0-3)•
RGT Planet 7,5 -11) 2 3 2 2
KWS Irina 6,5 -1 1 3 2 2
Evergreen 4,7 -11) 2 2 2 2
Laurikka 7,9 -11) 3 3 1 3
Flair 6,2 -11) 0 3 2 3
Crossway 6,7 -11) 3 3 1 3
KWS Cantton 4,9 -11) 2 3 2 2
Laureate 7,4 0 0 2 1 2
Dragoon 6,5 -11) 1 2 2 2

0-3 skala, hvor 0 er ikke modtagelig og 3 er meget modtagelig. -1= mlo-resistens mod meldug.

1) Egenskab for mlo-resistens er oplyst af forædlerne.

 

Byg/ærtehelsæd

Kun svampemidlet Amistar/Mirador 250 SC er godkendt til brug i både korn og ærter. Sprøjtefristen er 35 dage før høst (st. 69). Amistar/Mirador 250SC har god effekt mod bygrust og nogen effekt mod bygbladplet, men har kun meget begrænset effekt mod meldug og skoldplet.

Alle skadedyrsmidler, der er godkendt i ærter (se nedenfor), er også godkendt i byg.

Ærtehelsæd

Svampebekæmpelse anbefales generelt ikke i ærtehelsæd.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for ærtebladlus er 15-20 procent angrebne planter, og ved afblomstring og fuld bælglængde over 50 procent angrebne planter.

Sprøjtefristen for Pirimor G er 3 dage, (st. 88). Mavrik Vita (st. 79), Fastac 50 og Karate 2,5 WG (st. 69) har en sprøjtefrist på 7 dage.