Sprøjtning under varme og tørre forhold

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Sprøjt tidligt om morgenen eller sent om aftenen, når dagtemperaturen er over 25 grader.

I perioder med meget høje dagtemperaturer vil der være en vis risiko for svidninger på afgrøderne som følge af sprøjtning. Desuden kan der ske en større fordampning af nogle aktivstoffer, hvilket er uønsket ud fra såvel en miljømæssig som en virkningsmæssig synsvinkel. Ved sprøjtning ved temperaturer over 20 grader C og lav luftfugtighed sker der en meget hurtig fordampning af små sprøjtedråber, så dråberne tørrer ind inden de når afgrøden, hvilket fører til afdrift.

Ukrudtssprøjtninger

I tørt og varmt vejr opnås den bedste effekt ved at sprøjte på saftspændte planter ved høj luftfugtighed. Derfor vil sprøjtning hen på aftenen og frem til tidlig morgen være det bedste sprøjtetidspunkt, dog forudsat at der ikke kommer så kraftig nattedug, at der kan ske afløb fra bladene. Når duggen letter ved 8-tiden ’lukker vokslaget’ og beskytter ukrudtsplanterne mod både fordampning og indtrængning af herbicider.

Ved meget høje dagtemperaturer kan nogle midler give svidninger, hvilket normalt vil være nævnt på etiketten. Eksempler på dette er MaisTer og Harmony, som kan give svidning i majs. Oftest vil afgrøden dog v0okse sig fra denne hæmning.

MCPA-sprøjtninger i korn skal afsluttes senest i stadium 39 (fanebladet fuldt udviklet). Stadium 39 er sprøjtefristen, men samtidig vil senere sprøjtning under de meget tørre vejrforhold og udsigten til høje temperaturer også øge risikoen for bøjede strå og skader på kerneanlæg.

Vækstregulering

Tørkestressede afgrøder må ikke vækstreguleres, det kan resultere i store udbyttetab. Især Cerone og Terpal er meget hårde ved afgrøden ved tørkestress. Når temperaturerne kommer op omkring 23-25 grader bør der ikke vækstreguleres med Cerone og Terpal, heller ikke selvom der ikke forventes tørkestress.

Svampesprøjtninger

Svampemidler bør aldrig sprøjtes ud i stærk sol og høj temperatur. Der er risiko for svedne blade under sådanne forhold. Se i øvrigt anbefalinger om vandmængde her.

Mikronæringsstoffer

Risikoen for bladsvidninger på grund af udsprøjtning af mikronæringsstoffer vil være væsentligt forøget under stærk sol og høj temperatur.