Hvedesorternes modtagelighed for ny smitterace af gulrust

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Aarhus Universitet har undersøgt, hvilke sorter den nye smitterace af gulrust angriber, og den angriber især Kalmar.

Medforfatter: Mogens S. Hovmøller, Aarhus Universitet - mogens.hovmoller@agro.au.dk

Aarhus Universitet, Flakkebjerg (AU) har fundet en ny smitterace af gulrust i 2017 og har smittet en række hvede- og triticalesorter med denne race samt to andre racer, som også er udbredte i Danmark. Resultatet af første bedømmelse af angreb ses i tabel 1. Der er et pænt højt smittetryk i forsøget, som det fremgår af angreb i kontrolsorterne Anja, Oakley og Substance.

Det fremgår, at det specielt er Kalmar og Viborg, der er modtagelig overfor 2017 racen, men Canon er også ret modtagelig. KWS Lili er modtagelig overfor 2016-racen, som findes mange steder i Europa, om end i lav frekvens indtil 2017. Torp holder fint, men er dog lidt modtagelig overfor den gamle Oakleyrace.

Det fremgår, at de tre racer fra hvede ikke angriber triticalesorterne i nævneværdigt omfang. Der forekommer derimod andre smitteracer i triticale, som angriber triticalesorterne.

Det er overraskende, at der ikke er fundet angreb i Benchmark, men angreb kan komme senere. Der foretages flere bedømmelser senere.

Tabel 1. Gulrustbedømmelser i smitteforsøg, AU Flakkebjerg, 28.05.2018. Dækningsprocenter, gennemsnit af 3 gentagelser pr. smitterace, er vist.

  Smitterace
  Pst14 (ny 2016) Oakley (2007-2012) Kalmar (ny 2017)
Kontrolsorter hvede  
Anja 22,5 5,8 10,0
Oakley 25,0 7,5 22,5
Substance 22,5 15,0 20,0
Hvedesorter  
Benchmark 0,0 0,0 0,0
Canon 0,2 5,8 9,2
Creator 2,3 2,3 1,7
Elixer 0,0 0,4 1,7
Graham 0,0 0,0 0,0
Hereford 0,1 0,0 0,2
Kaldi 0,0 0,0 0,0
Kalmar 0,0 0,2 20,0
KWS Cleveland 0,2 0,4 0,0
KWS Dacanto 0,0 0,5 0,0
KWS Lili 6,7 0,2 0,2
KWS Nils 0,0 0,8 0,0
KWS Zyatt 0,4 0,0 0,0
Nuffield 0,0 5,8 0,2
Ohio 0,0 0,4 0,0
Pistoria 0,0 0,0 0,0
RGT Universe 0,0 0,0 0,0
Sheriff 0,2 0,2 1,4
Torp 0,0 3,0 0,1
Viborg 0,0 0,0 7,5
Triticalesorter  
Cappricia 0,1 0,0 0,0
Empero 0,1 0,0 0,0
Jura 0,1 0,0 0,0
Neogen 0,0 0,0 0,0
Ragtag 0,0 0,0 0,0
Tantris 0,0 0,0 0,0
Toledo 0,0 0,0 0,0
Travoris 0,0 0,0 0,0
Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.