Mindre anvendelse til svampemidlet Folicur Xpert i hestebønner til foder

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Der må bruges op til 1,56 l/ha fordelt på 1 eller 2 behandlinger.

Miljøstyrelsen oplyser, at der netop er givet en mindre anvendelse til at bruge Folicur Xpert (prothioconazol + tebuconazol) til svampebekæmpelse i hestebønner til foder. Der må bruges op til 1,56 l/ha fordelt på 1 eller 2 behandlinger. Sprøjtefristen er vækststadium 71 (10 procent bælge i fuld størrelse). Afstandskravet til vandmiljøet er 10 meter.

Folicur Xpert er omfattet af triazolreglerne. Se nærmere i Nye restriktioner i brugen af triazol-svampemidler.

Tidligere i foråret er der givet afslag på ansøgningen, men supplerende oplysninger er indsendt, og der er nu givet en mindre anvendelse.

Folicur Xpert har indgået i landsforsøgene med svampebekæmpelse i hestebønner i 2017 og indgår også i forsøgene i indeværende år. I 4 forsøg i 2017 er Folicur Xpert sammenlignet med Orius, og der er opnået et lidt større merudbytte og nettomerudbytte med Folicur Xpert, men der er brug for flere forsøg for at afklare evt. forskelle mellem midlerne.

Se yderligere i middeldatabasen og se vejledningen her.

 

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.