Bladspætninger i hvede

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Det antages, at kraftig solindstråling er årsag til spætningerne.

De seneste dage er set bladspætninger i flere hvedemarker. Se billeder nedenfor.

Der ses talrige gule prikker eller spætninger på bladene, som især er tydelige i modlys. De gule prikker kan blive større og blive brune. Pletterne kan herved komme til at ligne hvedebladplet (DTR). Det typiske ved spætningerne er dog, at der er mange pletter pr. blad og pletter på mange blade. Ved angreb af hvedebladplet ses typisk færre pletter på bladene.

Spætningerne er fysiologisk betinget og er også set i tidligere år i forskellige sorter. Det antages, at kraftig solindstråling er årsag til spætningerne.

De fysiologisk betingede pletter kan se voldsomme ud, men tillægges mindre betydning end de ser ud til.

Hvedebladplet kan derimod have stor betydning og optræder pt. også i flere marker hovedsagelig i marker med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning, men også i pløjede marker, hvor der på jordoverfladen ligger mange halmrester af hvede. Varme og bladfugt fremmer hvedebladplet.


Billede 1. Bladspætning i hvede fotograferet 21. maj 2018. De mange små gule prikker er især synlige i modlys.


Billede 2. Nærbillede af bladspætning i hvede fotograferet 21. maj 2018. De gule prikker kan blive større og blive brune.Billede 3. Begyndende angreb af hvedebladplet (DTR).


Billede 4. Senere angreb af hvedebladplet.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.