Aktuelt om svampebekæmpelse i hvede i uge 22

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Der anbefales i intervallet 25-40 procent dosering.

Svampesituationen i hvede er i år usædvanlig grundet det tørre vejr. Der er nu kommet lidt nedbør flere steder, men det er fortsat tørt de fleste steder.

I områder af landet, hvor der er fundet gulrust, er der i Kalmar, Benchmark og Creator mange steder udført en svampebekæmpelse i vækststadium 39 (fanebladet fuldt udviklet). I disse marker anbefales en gentagen behandling ca. 2 uger senere med 25-30 procent dosis af midler med god effekt mod gulrust og Septoria, dvs. f.eks. 0,375-0,45 l Bell eller 0,375-0,45 l Viverda + 0,5 l Ultimate S. Andre løsninger med god effekt mod gulrust og Septoria f.eks. Bell/Viverda blandet med Prosaro kan også anvendes, hvis der i vækststadium 39 er anvendt løsninger med meget SDHI-middel.

Hvor der endnu ikke er udført en behandling kan i alle sorter bortset fra Sheriff til den afsluttende behandling under skridning anvendes 30-40 procent dosering, dvs. 0,45 - 0,6 l Bell eller 0,45 - 0,6 l Viverda + 0,5 - 0,6 l Ultimate S. I Sheriff kan anvendes lidt lavere dosis nemlig 25-30 procent dosis, dvs. 0,375 – 0,45 l Bell eller 0,375-0,45 l Viverda + 0,5 l Ultimate S.

Det nuværende varme vejr giver også risiko for sene angreb af brunrust, hvorfor midler med god rusteffekt foretrækkes. Propulse har relativ svag effekt mod rust, men hvor Propulse alligevel ønskes anvendt, kan anvendes 0,4 l Propulse + 0,25 l Comet Pro/Orius.

I nogle marker med forfrugt hvede er der trods pløjning meldt om en del hvedebladplet. Her kan tilsættes Bumper eller anvendes løsninger med Prosaro/Proline Xpert/Proline. Propulse har også god effekt mod hvedebladplet.

Meldug optræder i enkelte marker, men tillægges ikke betydning fra begyndende skridning.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.