Afslag på dispensationsansøgning til bejdsning af raps med neonicotinoider

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Afslaget skyldes, at Aarhus Universitet vurderer, at der for tiden ikke findes pyrethroidresistens på et niveau, der giver problemer med bekæmpelsen af rapsjordlopper i Danmark.

Miljøstyrelsen meddeler i dag, den 30. maj 2018, at der er givet afslag til SEGES`s ansøgning om dispensation til bejdsning af vinterraps med neonicotinoidet Cruiser RAPS (thiamethoxam).

SEGES har søgt om dispensation, fordi manglende bejdsning medfører, at der skal sprøjtes mere med pyrethroider, hvilket vil øge risikoen for resistensudvikling hos rapsjordlopper mod pyrethroider. I både Nordtyskland og UK er der resistens hos rapsjordlopper, og der er også fundet tilfælde af resistensudvikling i Danmark.

Årsagen til afslaget er, at Aarhus Universitet angiver, ”at det er muligt at anvende midler indeholdende pyrethroider til bekæmpelse af rapsjordlopper og at der for tiden ikke findes pyrethroidresistens på et niveau der giver problemer med bekæmpelsen af rapsjordlopper i Danmark”.
På denne baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke er grundlag for at give dispensation til bejdsning af vinterraps med Cruiser RAPS.

SEGES er ikke enige i AU´s vurdering omkring risikoen for resistens og har også anført dette i en partshøring. IPM principperne foreskriver, at der skal bruges forskellige virkemekanismer for at forsinke resistens, og at resistens skal forebygges, før resistensen breder sig.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.