Høring af udkast til husdyrgødningsbekendtgørelsen med tilhørende kortbekendtgørelse

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

De skærpede fosforlofter supplerer de generelle fosforlofter der trådte i kraft 1. august 2017.

Høringsfristen er den 23. april 2018.

Høringssvar skal sendes til mfvm@mfvm.dk med cc til lisvi@mfvm.dk med angivelse af journalnummer 2018.2470

Høringsmaterialet om ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen finder du her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61629 .

Miljøstyrelsens nyhed om husdyrgødningsbekendtgørelsen finder du her: http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/mar/offentlig-hoering-af-husdyrgoedningsbekendtgoerelsen-forud-for-planperioden-20182019/ .

Pas på!!! Undlad udskrivning af udkast til bekendtgørelse om afgrænsning af oplande til søer med krav om skærpede fosforlofter på grund af dennes størrelse!

Har du indspil til kortene for de skærpede fosforlofter, kan du læse mere her.