Mange ændringer i Amistars fornyede godkendelse

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Flere godkendelser er bortfaldet, max dosering er reduceret, behandlingsfrister er ændret, og der er indført ”trappedoseringer” i korn afhængig af vækststadie.

Miljøstyrelsen meddeler, at svampemidlet Amistar (1-172), som indeholder azoxystrobin, er blevet revurderet og er godkendt på følgende betingelser:

Bemærkninger

Ved den fornyede godkendelse er godkendelsen bortfaldet for mange afgrøder herunder sukkerroer, kål (blomkål, broccoli, grønkål, hvidkål, kinakål, rosenkål, rødkål, savoykål), forårsløg, hvidløg, kepaløg, skalotteløg, purløg, porrer, bladselleri på friland og i væksthus, persille, rucola, salat, rødbeder samt jordbær på friland.

For øvrige ændringer i anvendelsen herunder max dosering, max antal behandlinger og anvendelsestidspunkt henvises til brugsanvisningen.

Amistar med ”gammel” etikette må anvendes ifølge den gamle etikette, så længe lager haves.

Amistar har flere mindre anvendelser, som vil blive genansøgt.

Se yderligere i middeldatabasen.