Landbrugsstyrelsen: Indkaldelse af gødningsregnskaber 2017/18 udskydes til 10. oktober

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Landbrugsstyrelsen har orienteret SEGES om, at på grund af problemer med korrekt indlæsning af forudfyldte fosfor-oplysninger, så udskydes indkaldelsen af gødningsregnskab 2017/18 fra 1. oktober til 10. oktober.

Landbrugsstyrelsen udsender nyhed om det fredag eftermiddag.

SEGES har efterspurgt, at pdf-filen med gødningsleverancer bliver tilgængeligt snarest muligt.