Fejl i høringsbreve ved beregning af risiko for sanktion

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

SEGES har konstateret, at der i høringsbrevet som landmanden modtager efter fysisk kontrol på bedriften, beregnes en forkert procent overanmeldelse. Afvigelsen vil i mange tilfælde være højere end angivet.

I bilaget til høringsbrevet ”Kontrol af arealordninger og efterafgrøder i 2018: Vi har fundet overtrædelser”, fremgår der en række vejledende beregninger, herunder beregning af overanmeldelse på direkte arealstøtte. Beregningen af overanmeldelse sker fejlagtigt ud fra det anmeldte areal, og ikke ud fra det konstaterede areal, som afvigelsen vil blive beregnet ud fra i den endelige afgørelse af den fysiske kontrol.

Eksempel på vejledende beregning fra høringsbrev:

Som det ses i eksemplet er overanmeldelsen beregnet ud fra det ”anmeldte areal” og ikke det ”konstaterede areal”. I eksemplet er den korrekte beregning af overanmeldelsen:

Overanmeldelse, ha/konstateret areal, ha = 2,10 ha/71,61 ha = 2,93 pct.

Hvis overanmeldelsen overstiger 3 pct. af det konstaterede areal eller 2 ha, vil overanmeldelsen medføre sanktion. Læs mere om reglerne for sanktion af grundbetaling i Landbrugsstyrelsens faktaark eller Vejledning om grundbetaling, afsnit 7.5.