Dagsorden for erfagruppemøde om vinterraps

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Der er afholdt et erfagruppemøde for planteavlskonsulenter m.fl. i det sydvestjyske område.

Dagsorden for møde

Tidspunkt

09.30
Mødes på: Ndr. Stavskærvej 28, 6900 Varde. Finn serverer kaffe

09.45
Ditte Clausen viser Monsantos sorter frem, fokus på blandt andet overvintring.

10.30
Besøg hos landmænd, hvor etableringen har været en udfordring. Overvejelser:

12.30
Frokost på centret i Esbjerg: John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

13.15
Diskussion af formiddagens oplevelser, fokus på:

15.00
Møde slut.

Evt. besøg i mark med Belkar strategier på vej hjem.

Sammendrag:

Alle de besøgte marker var stærkt præget af de foregående dages frost, så de fremtrådte afsvedne med mange brune blade, men i alle marker havde rapsplanterne friske hjerteskud. I mange marker var jorden frosset i pløjelaget, men hvor det kunne lykkes at grave planterne op havde de nye friske rødder.

Alle de besøgte marker, så ud til at klare vinteren, men i nogle skal kvælstofstrategien tilpasses i forhold til afgrødens forårsudvikling.

De besøgte marker viste, at der var opnået den bedste etablering/overvintring, hvor der i forbindelse med grubbesåning var gennemført en forudgående harvning.

 

Effekten af Belkar sprøjtninger på kamille blev diskuteret, forventningen er at de fleste kamiller vil være skadet så kraftigt, at de næppe vil genere afgrøden. Se billede af kamille, der er hæmmet efter en efterårsbehandling med Belkar. 

Foto: Jon Birger Pedersen, SEGES