Målrettede efterafgrøder 2017 – har du indberettet korrekt?

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Landbrugsstyrelsen er blevet opmærksomme på, at en del landmænd ikke har indberettet deres frivillige målrettede efterafgrøder fra 2017 i gødningskvote- og efterafgrødeskemaet. Det kan betyde nedsat kvælstofkvote for landmanden i 2018.

De målrettede efterafgrøder skulle have været indberettet i gødningskvote- og efterafgrødeskemaet sammen med pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder, som en samlet sum for antal hektar pligtige, husdyr- og målrettede efterafgrøder i efteråret 2017.

Landbrugsstyrelsen giver nu mulighed for, at indberetningen i felt A kan blive tilrettet i de tilfælde, hvor man ikke har fået indberettet de målrettede efterafgrøder. Manglende indberetning kan få konsekvens for kvælstofkvoten i 2018.

Landbrugsstyrelsen tilretter 340 indberetninger automatisk

Landbrugsstyrelsen har konstateret, at det indberettede areal efterafgrøder i felt A er lavere end de ansøgte målrettede efterafgrøder i Fællesskemaet for ca. 340 ansøgere. Landbrugsstyrelsen vil automatisk opskrive det indberettede med det ansøgte areal med målrettede efterafgrøder.

De 340 ansøgere vil modtage et brev fra Landbrugsstyrelsen i Tast selv-service, og de behøver ikke at foretage sig yderligere. Af brevet vil det fremgå, at virksomhedens efterafgrødeindberetning i gødningskvote- og efterafgrødeskemaet (GKEA) vil blive opskrevet med det ansøgte areal med målrettede efterafgrøder, som fremgår af fællesskemaet.

Muligt at kontakte landbrugsstyrelsen ved andre fejlindberetninger

Landbrugsstyrelsen har ikke mulighed for automatisk at tilrette det indberettede areal, i de tilfælde, hvor man har glemt at indberette de målrettede efterafgrøder i felt A, og hvor det indberettede areal i Felt A er større end arealet med ansøgte målrettede efterafgrøder i Fællesskemaet.

I disse tilfælde kan man få tilrettet det indberettede areal, ved at kontakte Landbrugsstyrelsen direkte på telefonnummer 72 13 97 02 eller på mail til jordbrugskontrol@lbst.dk. De vil opskrive indberetningen, så den også inkluderer arealet med målrettede efterafgrøder, der fremgår af Fællesskema for 2017.

Læs mere:

Har du husket at indberette dine målrettede efterafgrøder fra 2017 i dit gødningskvote- og efterafgrødeskema?