Vejledningsperiode vedr. ikke-CLP-mærkede plantebeskyttelsesmidler forlænget

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Arbejdstilsynet har den 8. maj 2018 forlænget vejledningsperioden for plantebeskyttelsesmidler, som ikke er CLP-mærkede frem til og med 31. maj 2019.

Reglerne vedr. CLP-mærkning af kemikalier og Arbejdstilsynets overgangsperiode (vejledningsperiode), hvorunder man alene vil yde vejledning til jordbrugerne ved kontrolbesøg er tidligere beskrevet her.

Imidlertid har SEGES erfaret, at en del jordbrugere stadig ligger inde med lagre af ikke-CLP-mærkede plantebeskyttelsesmidler, og derfor er forskellige mulige løsninger på problematikken undersøgt. Miljøstyrelsen tillader ikke, at landmænd sætter nye etiketter på plantebeskyttelsesmidler, da dette vil blive opfattet som opbevaring i ulovlig emballage.

Derfor er det glædeligt, at Arbejdstilsynet den 8. maj 2018 har meddelt, at vejledningsperioden er forlænget frem til 31. maj 2019. Frem til denne dato vil Arbejdstilsynet ved kontrolbesøg i jordbrugsvirksomheder alene vejlede om CLP-mærkning og ikke udstede påbud eller bødeforlæg.

Til gengæld anbefales det fortsat, at ikke-CLP-mærkede midler bruges op hurtigst muligt. Der er kun 2 års produktgaranti på plantebeskyttelsesmidler, og lagrene af ikke-CLP-mærkede produkter stammer væsentligst fra tiden omkring indfasningen af den nye pesticidafgift i 2013.