Datoer for udfasning af bekæmpelsesmidler indeholdende diquat, thiram og pymetrozin

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

De aktuelle midler kan anvendes til og med sæson 2019

Bekæmpelsesmidler indeholdende aktivstofferne diquat (Reglone, Quad-Glob, Mission m.fl.) thiram (bejdsemidlerne Thiram-bejdse 480 og Thiram Exportbejdse) og pymetrozin (Plenum) kan ikke længere godkendes i EU og skal nu udfases. Miljøstyrelsen har netop meddelt datoerne for udfasningen, som er følgende:

Diquat:

Thiram:

Pymetrozin:

Kemitjek og positivlisten i middeldatabasen viser allerede de aktuelle forbudsdatoer for de aktuelle produkter.

Det har store konsekvenser, at aktivstofferne diquat og thiram forbydes. Se også Forbud mod diquat fra EU. Thiram bliver anvendt til bejdsning af roer og til bejdsning af spinat til eksport. L&F og SEGES er opmærksomme herpå og er i dialog med alle parter og arbejder på at finde løsninger, som kan bevare en stor dansk produktion af kartofler, frø og grønt.

Plenum er et vigtigt middel til bekæmpelse af glimmerbøsser, hvor resistensudvikling hos glimmerbøsser nødvendiggør et udbud af midler med forskellige virkemekanismer.