Tyske forsøg med bekæmpelse af bønnefrøbiller i hestebønner

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Ved kraftige angreb er billerne tabsgivende, men selv ved 3 sprøjtninger omkring blomstring blev der næsten ingen effekt opnået.

Ved Pflanzenschutzdienst i Hessen har Michael Lenz udført forsøg med bekæmpelse af bønnefrøbiller i hestebønner. Bønnefrøbillerne breder sig også i Danmark. Se fotos af angreb i figur 1-4 nedenfor og resultater af forsøg med bekæmpelse.

Billeder af angreb


Figur 1. Æg lagt af bønnefrøbiller i overhuden af bælgene. Der kan lægges op til 30 æg pr. bælg.


Figur 2.Bønnefrøbillelarve samt gnav i hestebønnefrø.


Figur 3. Bønnefrøbillelarven har forpuppet sig i frøet.


Figur 4. Den nye generation bønnefrøbiller kommer frem sidst på sommeren og overvintrer i hegn
o.lign. eller i mindre omfang på lagre med frø. Der er een årlig generation.

Forsøg med bekæmpelse

I figur 5 ses resultaterne fra 2 års forsøg med bekæmpelse af bønnefrøbiller. Der er både bedømt procent angrebne planter, procent angrebne bælge og procent angrebne frø. Det fremgår, at både 1 hhv. 3 sprøjtninger har været stort set uden effekt. Det er også testet, om bønnefrøbillerne er blevet resistente overfor pyrethroider, men dette var ikke tilfældet.


Figur 5. Procent angreb af bønnefrøbiller i 2 års forsøg i ubehandlet til venstre (UB) og efter
1 behandling med Karate i vækststadium 63-63 den 6. juni (midten) og efter 3 behandlinger
(til højre) med Karate 6. juni og 28. juni og Kaiso Sorbie 20. juni.

I figur 6 er frøene sorteret i efter angreb af bønnefrøbiller. I figur 7 ses merudbyttet på 4 lokaliteter i frø uden angreb af bønnefrøbiller i forhold til frø med angreb. Angreb reducerede frøvægten med 9-15 procent.

Det angives, at 1-2 procent angrebne frø er uden betydning. I forsøg er fundet et udbyttetab på 4-5 procent ved 30-40 procent angrebne frø. Ved kraftigere angreb kan spirevnen også påvirkes.


Figur 6. Opsorterede frø med angreb hhv. uden angreb af bønnefrøbiller.


Figur 7. Merudbytte i frø uden angreb af bønnefrøbiller i forhold til frø med angreb af bønnefrøbiller
på 4 lokaliteter.