Tilpasning af regler for direkte arealstøtte i 2018

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Landbrugsstyrelsen har sendt bekendtgørelsen for direkte arealstøtte i fornyet lyn-høring med høringsfrist 19. januar 2018. Ændringerne skyldes en vedtaget EU-forordning af 12. december 2017 (omnibus-forordningen).

Find høringsmaterialet her.

Der kan forventes følgende ændringer som følge af omnibus-forordningen:

I høringsbekendtgørelsen fremgår yderligere følgende ændringer:

Vær opmærksom på at der i Vejledningen til grøn støtte 2018 nu står, at udlæg af frøgræs ikke kan benyttes til MFO-græsudlæg:

Side 36 i vejledningen: