Svampemidlet Talius godkendt

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Svampemidlet Talius har nu fået en regulær godkendelse i korn og flere frøgræsarter.

Miljøstyrelsen oplyser, at svampemidlet Talius (proquinazid) netop er blevet godkendt til svampebekæmpelse i vinterhvede, vårhvede, rug, triticale, vinterbyg, vårbyg, havre, rødsvingel, alm. rajgræs og strandsvingel.

I 2017 blev der som bekendt givet en etårig dispensation til anvendelse af Talius, der havde registreringsnummer 3-196. Den nye godkendelse af Talius har registreringsnummer 3-201. Vær opmærksom på, at Talius (registreringsnummer 3-196), som der blev givet dispensation til i 2017, ikke længere er godkendt og ikke længere må anvendes og opbevares.

Talius må maksimalt anvendes 2 gange pr. vækstsæson og med minimum 14 dages interval. Der må pr. vækstsæson anvendes op til 0,5 l Talius pr. ha i hvede, rug og triticale og op til 0,25 l pr. ha i de øvrige godkendte afgrøder.

Talius må anvendes til vækststadium 49. Behandlet frøgræs må ikke opfodres.

Afstandskravet til vandmiljøet er 5 meter. Talius må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Denne tekst forventes at komme på flere nygodkendte midler fremover.

Talius er et specifikt meldugmiddel uden effekt mod andre svampesygdomme. Talius er mere effektiv til meldugbekæmpelse i hvede end de hidtil godkendte midler og anbefales derfor i hvede ved bekæmpelsesbehov. I byg findes mange billigere alternativer.

Se nærmere i middeldatabasen.