Forbud mod svampemidler med aktivstoffet propiconazol efter sæson 2019

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Vækstsæsonen 2019 bliver sidste sæson for anvendelse af midler indeholdende propiconazol. Aktivstoffet indgår bl.a. i Bumper og Armure.

Der er nu fastsat en dato for endelig udfasning af triazolet propiconazol i EU. Propiconazol indgår bl.a. i svampemidlerne Bumper og Armure. Der bliver forbud mod opbevaring og anvendelse af propiconazol-produkter senest den 19. marts 2020, dvs. 2019 er sidste vækstsæson, hvor produkterne kan anvendes. Miljøstyrelsen fastsætter den nøjagtige dato, men 19. marts 2020 er den seneste dato, og det kan derfor allerede nu afgøres, at midler indeholdende propiconazol ikke må anvendes i vækstsæsonen 2020.

Vær derfor opmærksom på ikke at hjemkøbe mere af de berørte produkter, end der kan forbruges i vækstsæsonen 2019 samt at opbruge allerede indkøbte midler med aktivstoffet propiconazol.

Ovenstående foreløbige forbudsdato er nu anført i Middeldatabasen ved de berørte midler.