Sneglemidlet Ironmax Pro godkendt

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Ironmax Pro indeholder samme aktivstof og -mængde som Sluxx HP

Miljøstyrelsen oplyser, at sneglemidlet Ironmax Pro er blevet godkendt til bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle i landbrug, havebrug og væksthuse. Midlet indeholder 24,2 g/kg jernfosfat og altså samme aktivstof og –mængde som sneglemidlet Sluxx HP.

Der må anvendes op til 7 kg/ha pr. behandling og maksimalt 28 kg/ha pr. afgrøde pr. vækstsæson. Der skal være mindst 5 dage mellem behandlingerne.

Midlet ejes af det franske firma De Sangosse og bliver forhandlet af BASF. Firmaet kan pt. ikke oplyse nogen forventet pris. Midlet er også først for nylig blevet godkendt i andre lande.

Ved brug af 7 kg/ha Ironmax Pro ligger der 42 granulater pr. m2 og ved brug af 7 kg/ha Sluxx ligger der 60 granulater pr. m2. Firmaet angiver, at det anvendte lokkemiddel i Ironmax Pro lugter lidt som raps og tiltrækker sneglene, hvilket skulle give en hurtigere virkning.

Det har pt. ikke været muligt at få udleveret de forsøg, som har ligget til grund for effektivitetsvurderingen i forbindelse med godkendelsen, men disse skulle ifølge BASF blive tilgængelige senere, og før bekæmpelse er aktuel. I egne forsøg udført af De Sangosse har effekten af 7 kg Ironmax Pro været sammenlignet med 7 kg Sluxx HP, og her har effekten af Ironmax Pro været lidt bedre end af Sluxx HP. Først når resultaterne fra forsøgene fra effektivitetsvurderingen foreligger, vil effekten dog kunne vurderes. Det gælder også forsøg mht regnfasthed af Ironmax Pro.

Se nærmere om Ironmax Pro i middeldatabasen.