Eftervirkning af ukrudtsmidler i vinterraps

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Sommerens tørke har betydet, at ukrudtsmidler anvendt i forfrugten ikke i alle tilfælde er nedbrudt. I nogle vinterrapsmarker ses skader.

Tør jord betyder, at ukrudtsmidlerne ikke nedbrydes så hurtigt som normalt. Det betyder, at der enkelte steder ses skader i vinterraps og bredbladede efterafgrøder, hvor der i forudgående afgrøde er bekæmpet ukrudt i foråret. Skaderne findes primært, hvor der er etableret vinterraps uden pløjning.

SEGES har via planteavlskonsulenterne kendskab til to tilfælde med alvorlig skade af Monitor, hvor hele marken er påvirket. Det vil sikkert være flere tilfælde rundt omkring, idet Monitor også i tidligere år har givet påvirkning af raps, hvis jordbearbejdning har været begrænset.

Konsulenterne har også rapporteret om påvirkninger i forskellig grad af Hussar Plus, Hussar OD, Cossack OD, Broadway + Cossack OD, Mustang forte, Ally og DFF. Det drejer sig i de fleste tilfælde om skader i overlap eller svagere påvirkning i hele marken, men også enkelte marker med kraftigere skade. Det kan også være pletter i ’sving’, hvor sprøjtebommen i den ene side har bevæget sig langsomt.

God jordfugtighed og høj jordtemperatur betyder, at der nu er kommet godt gang i nedbrydningen af aktivstofferne. Kraftigt skadede planter vil næppe overvinde påvirkningen, mens svagt påvirkede afgrøder med en vis sandsynlighed kan rette sig.

   
Billede 1 og 2: Billederne er fra en mark, hvor der forudgående i hvede er sprøjtet den 24. april med 110 g Broadway + 0,25 l Cossack OD pr ha. Vinterrapsen er etableret med gyllenedfældning og såning med horchsystem, hvor der forrest er grubetænder og derefter en stribe diske, der var godt i jorden. De svage planter til højre er fra overlap i forageren. Fotos: Carsten Kløcher, Djurslands Landboforening. 


Billede
3: Skade i overlap med Hussar Plus OD i vårbyg forud for vinterraps.
Foto: Morten Knutsson, KHL.

 


Billede 4: Vinterraps etableret med minimal jordbearbejdning efter vårbyg behandlet med Hussar.
Foto: Peter Birkedal Henriksen, VKST.

   
Billede 5 og 6: Til venstre ses normalt udviklede rapsplanter og til højre skadede planter i overlap fra mark, som i vinterhvede i foråret er sprøjtet med Cossack OD. Foto: Carsten Mouritsen, Bornholms Landbrug & Fødevarer.  

 

Erfaringer fra nabolande

I Sverige rapporteres tilsvarende om påvirkning af vinterrapsen af Hussar, Atlantis og Broadway.

I delstaten Nordrhein-Westfalen har man i juli indsamlet jordprøver fra 8 marker behandlet med SU-midler og udført en biotest ved at udså raps i jorden. I 5 tilfældes sås ingen påvirkning, i en prøve en svag væksthæmning/farveændring på 15 procent og i to prøver en væksthæmning/farveændring på 30 procent. Kilden, som er TopAgrar, angiver ikke doseringer, men der vil typisk være tale om højere doseringer end vi anvender i Danmark.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.