Se, hvor mange satellitbilleder der er fra 1.-20. april 2018

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Se antal og kvalitet af satellitbilleder over Danmark fra 1. til 20. april 2018. Gå selv ind se billederne på internettet.

Danske landmænd har nu haft mulighed for at anvende satellitdata siden januar 2016 med det gratis program CropSAT.dk , hvor satellitdata fra Sentinel-2A og fra 2017 Sentinel-2B omformes til et biomassekort for den enkelte mark i 10 x 10 meter celler.

Sentinel-2 flyver i en højde af 800 km og fotograferer Danmark på 10 sekunder med et multispectralt kamera. Turen rundt om jorden tager 90 minutter. Der kommer billeder ca. hver 7 dag ved ækvator, men da Danmark ligger mere nordligt og kloden spidser til kommer Sentinel-2 oftere forbi Danmark, så vi kan regne med biomasse målinger ca. hver 4-5 dag.

Sentinel-2 kan desværre ikke se gennem skyer, så på overskyede dage kan billederne ikke anvendes.

Der er heldigvis kommet nogle flotte skyfrie satellitbillede af store dele af Danmark d. 20. april 2018 – se figur 1.

 

Figur 1. Den 20. april har Sentinel-2 optaget dette billede af Danmark på en sky fri dag. Som det ses fotograferes Danmark ikke i et billede, men i baner. Så hele Danmark fotograferes hen over flere dage.

Hvor mange satellitbilleder er der fra 1.-20. april 2018?

I nedenstående billeder (RGB billeder) vises Danmark taget fra Sentinel-2. Her ses de forskellige baner som Senrinel-2 flyver hen over Danmark. Det fremgår også, at der er et vist overlap af de forskellige baner, så visse områder bliver fotograferet oftere end andre.
Danmark bliver ikke fotograferet i et billede, men i flere forskellige baner.

Nedenfor kan du se de satellitbilleder, der er over Danmark fra 1.-20. april 2018. På nedenstående link kan du selv gå ind og se, om der er kommet nye billeder.

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/

 
1. april 2018 2. april 2018

 

 

3. april 2018 4. april 2018

 

 

5. april 2018 6. april 2018

 

 

7. april 2018 8. april 2018

 

 

9. april 2018 10. april 2018

 

 

11. april 2018 12. april 2018

 

 

13. april 2018 15. april 2018

 

 

16. april 2018 17. april 2018

 

 

19. april 2018 20. april 2018