Resistente skulpesnudebiller i Tyskland

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Resistens hos skulpesnudebiller mod pyrethroider er ret udbredt i den nordlige del af Tyskland. Fra Danmark er kun testet skulpesnudebiller fra 10 marker, og her var ingen resistens.

Julius Kühn Instituttet i Tyskland har lavet nedenstående oversigt, der viser omfanget af prøver af skulpesnudebiller fra vinterraps i 2005-2017, der er resistente mod pyrethroider. Det fremgår, at resistens er ret udbredt i den nordlige del af Tyskland, hvor rapsdyrkningen er mest udbredt.

I 2018 vil der også blive sendt prøver fra Landsforsøgene til test hos JKI. Test af skulpesnudebiller fra 3 vinterrapsmarker i 2017 og 7 vinterrapsmarker i 2016 i Danmark viste ikke resistens hos skulpesnudebiller. Der skal indsamles 300 skulpesnudebiller pr. mark for at få udført en test. JKI vil godt udføre flere test, såfremt der er interesse herfor.
Figur 1. Antal prøver af skulpegalmyg i Tyskland i 2005-2017 med resistens mod pyrethroider.
Rød farve = helt resistente, orange = høj grad af resistens, gul = middel resistens, blå = lidt
resistens, grøn = ingen resistens.