Nedvisning af efterafgrøder

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Bekæmpelse af kvik kan være en grund til at nedvisne efterafgrøder i efteråret, ellers vil det være hensigtsmæssigt at vurdere behovet til foråret.

SEGES er blevet opmærksom på, at der er opstået en diskussion, om der er behov for at nedvisne efterafgrøder af olieræddike.

Olieræddike er ikke vinterfast og vil visne ned i en normal dansk vinter. En grund til at tænke på at anvende glyphosat i efteråret, skulle derfor være et behov for at bekæmpe ukrudt. Det kunne være kvik, som der er mulighed for at bekæmpe så længe der fortsat er vækst i kvikken. Nedvisning af græsser kan der også være behov for, men det vil i de fleste tilfælde være tilrådeligt at vente til foråret. Særligt i år er olieræddike kraftigt udviklet på mange arealer, og vi har i flere tilfælde set, at det ikke er muligt at ramme græsser med sprøjtedråberne under et kraftigt bladdække. Det er derfor langt mere sandsynligt, at græsserne nede i en efterafgrøde af olieræddike eller gulsennep kan rammes om foråret, hvor bladene er ’klappet sammen’.

Olieræddike i marts, hvor der er ’åbnet op’ for at kunne ramme græsukrudt med sprøjtedråberne.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.