Mycostop WP er godkendt

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Svampemidlet Mycostop WP er godkendt til bekæmpelse af frø- og jordbåne svampesygdomme i væksthuse i de i brugsanvisningen angivne afgrøder.

Svampemidlet Mycostop WP (880-3), som indeholder Streptomyces K61, er godkendt på følgende betingelser:

Midlet må anvendes i økologisk produktion.

Bemærkning

Mycostop WP (575-3) er afmeldt, og der er anvendelses- og opbevaringsforbud pr. 10. april 2019.