Mindre anvendelse til Karate mod bladlus i fodermajs

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Karate må 1 gang pr. sæson og senest i vækststadium 51.

Miljøstyrelsen har netop efter ansøgning fra SEGES givet en mindre anvendelse til brug af op til 0,4 kg Karate 2,5 WG pr. ha mod bladlus i fodermajs. Den mindre anvendelse er kun gældende i 2018. Karate må maks. anvendes 1 gang pr. vækstsæson. Er Karate således tidligere i sæsonen anvendt mod fritfluer, må midlet ikke anvendes igen. Karate må senest anvendes i vækststadium 51 (hanblomsterstand mærkbar men ikke synlig).

Afstandskravet til vandmiljøet er 20 m.

Se nærmere i Bladlus i majs.

Se også i middeldatabasen.dk